banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Vì đâu nên nỗi

Viết cho tháng cuối cùng

một đất nước còn gọi là Việt Nam

Phan Văn Song

Bài 1


Thưa quý bà con, Thưa quý thân hữu,
Tháng 12, dương lịch, Décembre, Décember – tháng thứ 10 (déca = 10), phải, vi cái thuở xa xưa ấy, năm dương lịch bắt đầu vào mùa Xuân, tháng đầu tiên là tháng 3 ngày nay - Mars - March - tháng của thần Hỏa, tháng của lửa, của sức nóng của Mặt Trời trở lại sưởi ấm quả đất. Do đó tháng 2 - Février, Febuary là tháng cuối cùng của năm, nên nhận tất cả những số ngày còn lại, của 365,25 ngày của chu kỳ quả đất quanh mặt trời, tháng hai bình thường hằng năm nhận 28 ngày cho năm thường cho đủ 365 ngày;  còn dư lại 1/4 ngày để 4 năm cộng lại làm ngày thứ 29 cho năm nhuận - (bốn năm một lần những năm chia chẳn cho 4; năm 2020 tới nầy sẽ là năm nhuận với tháng 2 tây 29 ngày).
Do Thiên chúa Giáo đặt lễ Noël, ngày Chúa Giáng Sanh, vào ngày 25, nên cả tháng 12 được gọi là Mùa Vọng – l’Avent - với bốn cây nến được thắp sáng từng cây mỗi Chúa Nhựt để  Chúa Nhựt cuối cùng, Chúa Nhựt của Hy Vọng Ánh Sáng toả đầy đón Chúa ra đời (mỗi cây nến đại diện mỗi ước mong:  Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu và Hy Vọng).
Với người Việt Nam chúng ta:  tháng 12, của năm dương lịch 2019 nầy, cũng là tháng cuối cùng của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, và cũng của một số người Việt Nam thầm lặng trong nước là tháng cuối cùng để vĩnh biệt một đất nước còn tên gọi là Việt Nam.

-  Phải, năm tới năm 2020 nầy, đất nước Việt Nam thật sự – bị - được - Đảng Cộng Sản Trung Hoa kiểm soát! Việt Nam sẽ hoàn toàn là một chư hầu đúng nghĩa, một quốc gia hoàn toàn trong quỷ đạo hành chánh của Trung Cộng.
-  Các bạn hữu, các bà con có thể, sẽ không đồng ý, kẻ thì cho rằng "Tàu đã điều khiển Ta từ bao năm nay rồi đâu có chờ hiệu lực của mật ước Thành Đô đâu?" lại có bạn khác cho rằng tôi nói quá lời:  "Đúng Việt Nam ngày nay có lắm người Tàu đó, nhưng người Việt ta vẫn còn đầy cả, vẫn độc lập, vẫn tự do buôn bán, vẫn tự do đi lại… Nhà Nước Việt Nam, Công An, Quân Đội… toàn người Việt Nam, có thằng Tàu, thằng Chệt nào đâu? Người Tàu cũng như bao người ngoại quốc khác, cũng có mặt đầy rẫy ở Việt Nam, cùng làm ăn, sanh hoạt cùng người Việt ta, người Việt ta vẫn còn có đấy, có chết thằng Tây nào đâu?".
-  Tôi xin trả lời các bạn, «Đúng, không chết thằng Tây nào hết! Nhưng «chỉ chết cha» thằng Việt Nam TA đấy thôi!».
Do đâu, mà chúng ta lo lắng từ bao nhiêu năm nay về cái nạn Hán Hóa? Về cái nạn Bắc Thuộc muôn thuở, truyền thống? Lịch sử Việt Nam đâu có lạ lùng gì với xâm lăng Bắc thuộc, với Hán hoá! Dân tộc Việt Nam ta đã rất quen thuộc với Bắc Thuộc rồi, tại sao chúng ta sợ?
-  Lịch sử ta là lịch sử chống xâm lăng dài dài… Lịch sử dựng nước của cha ông chúng ta đầy những chuyện chống Tàu…! 1000 năm Bắc Thuộc ít ỏi gì? Cả với 1000 năm độc lập, cũng  đã với bao lần chống xâm lăng. Mỗi triều đại Tàu đều có ý định xâm lăng đất Việt, mỗi sắc dân của đại gia đình Tàu, đến cầm quyền đất Tàu, đều có tham vọng xâm lăng đất Việt – dân Hán đã đành, vì là láng giềng thèm xâm chiếm đất cạnh nhà, đến dân Mông Cổ nhà Nguyên hay dân Mãn nhà Thanh là những sắc dân ở tuốt tận miền Bắc Tàu cũng thèm xuôi Nam, "xực" Việt Nam! Mảnh đất Việt Nam hầu như miếng mồi ngon! Do đó, khi triều đại Đảng Cộng Sản Tàu cầm quyền? Đảng Cộng Sản Tàu muốn đất nước Việt Nam ta PHẢI trở về với ảnh hưởng Tàu chỉ là một chuyện tự nhiên!
-  Tuần qua, có một lô tiến sĩ thứ dữ - thứ top class, number one - của Nhà Nước Cộng Sản Bắc Việt ra một bài nghiên cứu bảo rằng chữ quốc ngữ viết bằng chữ la tinh là một dụng cụ để thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Các vị tiến sĩ thứ dữ nầy CÒN DÁM chứng minh, nói có sách mách có chứng (luận án Tiến Sĩ mà!) rằng hai vị linh mục Giòng Tên Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina là hai tên tội đồ lớn nhứt của dân tộc Việt Nam vì đã đem chữ la tinh vào thay thế chữ tượng hình vuông của Tàu 4 ngàn năm văn hiến Việt Nam.
No comment, miễn bàn, ngao ngán!
-  Với bài viết tháng nầy, đăng làm 3 kỳ, chúng tôi người viết, xin đẩy những cánh cửa đã mở sẳn, nói những chuyện đã được viết đi viết lại, những chuyện mà quý bà con, quý thân hữu ai ai cũng biết rồi. Nhưng cũng phải viết để làm một bản cáo trạng, nói rõ cái âm mưu, cái bẫy sập rõ ràng khổng lồ Tàu Cộng và đồng lỏa Việt Cộng đang đưa dân tộc chúng ta vào rọ.

Lỗi tại ai?
lỗi tại thằng Cộng Sản Việt Nam? Rõ ràng rồi! Không chối cãi.
-  Nhưng thử hỏi có phần nào của chúng ta không? Của phe các người Việt cựu công dân Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa, người Miền Nam Việt Nam ta không?
Bỏ thì thương, vương thì tội… Sự lựa chọn của chúng ta không rõ ràng… Ngày xưa sống ở một Miền Nam Tự Do, Dân Chủ, trong một chế độ đầy Nhân Bản, tôn trọng quyền con người nhưng không biết… không hưởng… Khi mất vào tay Cộng Sản, tiếc thì quá trễ! Ngày nay, lý lịch người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng không rõ ràng, mồm nói chống cộng, nhưng vẫn thích về Việt Nam le lói… lưỡng lự giữa ngã hai đường...  
To be or not to be:  gởi tiền về / không gởi tiền về… Về /không về...
-  Thời Quốc Cộng đánh nhau trước ngày mất nước:  Bao nhiêu tên nằm vùng? ai nuôi họ? Bao nhiêu người phe ta "nuôi địch"? Bao nhiêu phe ta trốn lính? bao nhiêu lính kiểng? bao nhiêu xuống đường? Nào bàn thờ Phật xuống đường? Nào bao nhiêu biểu tình chống tham nhũng?… Bao nhiêu người chống ông Diệm? Bao nhiêu chống ông Thiệu?…
Ai giúp Trịnh Công Sơn trốn lính? Những Dân Biểu Thành phần Thứ Ba thân Cộng nhởn nhơ ngoài Sài Gòn: Nguyễn Văn Ba, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận... ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, cả chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa làm ngơ, không ai dám ra tay bắn bỏ tụi hắn cả...
Cuối cùng kẻ Chống Diệm, người chống Thiệu, kẻ Phật Giáo xuống đường, người Công Giáo chống tham nhũng… tất cả đều cùng nhau sắp hàng vào T20, Chí Hòa, Long Thành, Long Giao, Suối Máu… Cổng Trời, Lý bá Sơ, Hàm Tân…
Và  tất cả cùng nhau một hai ba... vượt biên,  Poulo Bidong… và Little Saigon… kể cả những lãnh đạo của  Việt Cộng… đánh Mỹ cứu Nước cũng có mặt ở Little Saigon!
Và ngày nay, ra Hải ngoại,...
Tưởng rằng "Một cánh tay đưa lên, Hàng vạn cánh tay đưa lên..."
Thế nhưng, Không! Vì mồm, miệng, tuy, hô hào "đoàn kết", nhưng lúc làm thì "từng nhóm, từng phe, từng đảng", nhóm phe đảng nầy chống nhóm phe đảng khác… Tao đúng mầy sai… Tao nói tao đúng, mầy phải theo tao nói tao đúng… Ông X, ông Y ơi!  Tại sao ông không theo tôi…?
Trong khi ấy… Tàu ăn thịt Việt Nam, dần dần… với đồng lỏa với bọn mặt Việt lòng Tàu…
Lạy Mẹ Việt Nam, cho con nói một lần để khỏi nói nữa!
Vì năm tới Tàu vào nhà Con sẽ im miệng Mẹ Việt Nam ơi!
Lạy Mẹ Việt Nam, ngày mai, mẹ nô lệ Tàu, con đành chịu… Tha tội cho Con!

Vì mai nầy, Mồng 1 tháng Giêng 2020
Một Nước Việt từ nay bị Tàu đô hộ, một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu: Hán Hóa - Sáng Thế ký:  Génèse – Genesis:
- Tháng giêng 1979, một cuộc chiến xâm lược mới (lần thứ bao nhiêu?) bắt đầu, dân quân Tàu Cộng vượt biên giới Hoa-Việt tấn công miền giới tuyến Bắc Việt Nam. Và cuộc chiến xâm lăng- thực sự kéo dài 10 năm nầy – chứ không phải chỉ vài tháng như Ban tuyên truyền trung ương Đảng Cộng Sản Hà nội đã rao giảng– cũng lắm gay go, cũng lắm tàn bạo như những bao lần trước, do một triều đại mới, triều đại Đảng Cộng Sản Tàu, tuy miệng thì thề thốt nào là "Tình hữu nghị 16 chữ vàng", nào là "môi hở răng lạnh", nào "đồng chí đồng rận, anh em" với Đảng Cộng Sản Việt Nam, thế nhưng, với trên 5 vạn quân – trên nửa triệu quân dân Tàu Cộng – đã không ngần ngại, cày nát, san bằng, tàn sát, giết hại, hãm hiếp dân quân quần chúng vùng biên giới Hoa-Việt, bất kể đàn bà già trẻ, toàn bộ 4 thành phố lớn và làng mạc… và bắt buộc Ban Lãnh đạo Nhà Nước đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà nội – cùng lúc ấy, đang bị người đàn anh, người đồng minh che chở buổi ban đầu, Liên Bang Sô Viết với Khối quân sự khổng lổ Warsava bỏ rơi, bởi lịch sử Đông Âu, lúc bấy giờ, đã sang trang, với hiện tượng "dân Đông Đức đập bỏ giựt sập bức tường Bá Linh" kéo theo cả khối Cộng Sản Đông Âu, và tất cả các công dân các quốc gia chư hầu Liên Sô và cả Liên Bang Sô Viết bỗng chốc đồng loạt vứt bỏ áo Cộng sản để chuyển mình thành những xứ Dân Chủ Tự Do Tư Bản… phải...
Vì bơ vơ cô độc, các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đáng lý tỉnh ngộ, đi chung đường cùng các đồng chí phương Tây, trái lại, họ u mê, ngu xuẩn, lựa cái ghế ngồi, lựa cái chức vụ, quyền lợi riêng tư… hơn là Tổ quốc, hơn là dân tộc, nhơn dân,… họ dắt nhau, kể cả Ban Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Hà Nội, cùng nhau vượt tuyến triều cống Bắc phương, cùng nhau "khấu đầu dưới trướng... đầu hàng Bắc Kinh". Kết quả:
- Năm 1990, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một Mật Ước được ký kết, giữa hai phái đoàn cao cấp của hai Đảng Cộng Sản Hoa Việt. May quá, một phần của Mật Ước đã bị xì ra công luận, vào tháng 4 năm 2013, do tướng Việt Cộng Hà Thanh Châu, sau khi đào ngũ vượt biên, xin tỵ nạn tại Hoa kỳ, đã đánh cắp từ Sở Mật Vụ Bộ Quốc Phòng Việt Cộng, mang được theo và tung ra công luận…
- Nội dung:  Hà nội hứa với Bắc Kinh rằng sẽ đưa dần Việt Nam vào hệ thống cai trị Tàu để tiến dần thành một tỉnh của Đế quốc Tàu, giống như Tây Tạng vậy! Và, sau đây là lịch trình:  3 giai đoạn từng 20 năm một:
2000-2020:  Việt Nam sẽ đặt dưới sự kiểm soát của Tàu.
2020-2040:  Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Trung Cộng, và sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.
2040-2060:  Việt Nam sẽ thay tên, sẽ lấy tên Âu Lạc? (tên xưa của giải đất đã bị Tàu thuộc lần đầu, gồm tên của hai bộ lạc Việt xưa, Âu Việt và Lạc Việt góp lại). Và sẽ hoàn toàn nhập vào đất nước Tàu dưới quyền quản trị hành chánh của Tổng Trấn Tỉnh Quảng Tây.
- Sự thật mà nói, bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước nầy, bọn phản bội tổ tiên nầy, bọn quên rằng mình là con Rồng cháu Tiên là giòng giống Đại Việt nầy, bọn những tên đã ký cái văn tự bán nước nầy, bọn những tên đầu hàng Tàu Cộng năm 1990 nầy, đã chọn Đảng Cộng Sản quốc tế quên Tổ Quốc quốc gia mình, đang ở cái thế chẳng đặng đừng, chỉ PHẢI bắt buộc Bán Nước mình cho kẻ thù truyền kiếp chẳng qua, chỉ vì PHẢI tiếp tục GIỮ lời HỨA của Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông, để chỉ trả món nợ viện trợ vũ khí và người cho cuộc chiến Đông Dương Kháng Pháp đó thôi! Thật vậy, chiếu "Hiệp Ước Hợp Tác Việt Hoa" ký ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ, đã hứa rằng "từ đấy sẽ hợp nhứt Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng Sản Tàu" và sẽ biến "nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thành một bộ phận của nước Cộng Hòa Nhơn Dân Trung Hoa" theo mô hình các quốc gia vệ tinh của Liên Bang Sô Viết mà thôi!
- Thế là, nhơn danh cái cớ "dỏm" là hợp tác với thằng Đại Ca miền Bắc, một tiến trình Tây Tạng Hóa đang hình thành.  Bằng:

1. Một sức ép chánh trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt
- Năm 1999, Hiệp Ước biên giới đường bộ, Việt Nam chuyển nhượng cho Trung Cộng 900 cây số vuông (tương đương 60% diện tích tỉnh Thái Bình), một nửa Thác Bản Giốc, và trạm biên giới Nam Quan bị dời sâu vào nội địa Việt Nam.
-  Năm 2000, Hiệp Ước biên giới trên Vịnh Hạ Long, Hà Nội chuyển nhượng 44% - tương đương 16000 cây số vuông - hải phận trên Vịnh Hạ Long và bãi Tục Lãm.
-  Năm 2013, 10 Nghị Quyết về Hợp Tác cho phép Beijing toàn quyền kiểm soát đường lối Chánh trị. Những người Tàu gốc Tàu, hay người Việt gốc Tàu được đào tạo bởi Đảng Cộng Sản Trung Cộng sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt để lãnh đạo trên mọi giai tầng chỉ huy của tất cả các bộ phận của guồng máy quân đội hay hành chánh Việt Nam, đặc biệt hai ngành Quân Đội và Công An lên đến tận cùng chóp bu. Phó Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, đắc lực phục vụ Bắc Kinh, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm đều là người Tàu hay gốc Tàu… Đó chỉ là vài thí dụ…
- Trái lại, nếu có một nhóm tướng lãnh Việt Nam nào, được biết như những người không thích Tàu thì bị đì, ngồi chơi xơi nước, và nếu quá nguy hiểm có khi bị thủ tiêu. Thí dụ, hai vị tướng, Tướng Đào Trung Lịch, Tham Mưu Trưởng và Tướng Trần Tất Thành Tư lệnh Quân khu 2, vào một ngày của tháng 5 năm 1998, cả hai đều bị mất tích trong một "tai nạn phi cơ do thời tiết xấu". Vào tháng 7 năm 2016, đúng ba tháng sau khi nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu, Tướng Lê Xuân Duy, cũng Tư lệnh, cũng của Quân khu 2, (một quân khu rất quan trọng vì cạnh biên giới Lào và Tàu Cộng), một vị anh hùng của cuộc chiến Hoa-Việt năm 1979, cũng bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Cái chết bất ngờ nầy cũng đến với Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, Tướng Phùng Quang Thanh vốn rất "gần với Tàu" từ lâu, nhưng lúc ấy, bổng nhiên "trở cờ" có những tâm tư, trăn trở, tư tưởng yêu nước.
- Năm 2014, một Hiệp Ước "về một dự án hai hành lang chiến thuật" cho phép Trung Cộng toàn quyền khai thác kinh tế, 6 tỉnh giới tuyến Hoa-Việt và vùng Điện Biên Phủ, cùng với hai hành lang chiến thuật (Đường cao tốc đang xây dựng ngày nay) Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Móng Cái - Hà Nội!
- Tháng Giêng năm 2017, Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm Tổng Bí Thư đã "bị triệu" qua Beijing ký kết 15 Bản Nghị Quyết quyết định một sự Hợp Tác chặt chẽ gắn bó giữa hai nước Ta và Tàu, đặc biệt trong các ngành Quân Đội Công An và Văn Hóa. Hợp tác chặt chẽ nghĩa là phải nhập hẳn Quân Đội và Công An Việt Nam vào cơ chế và dưới sự điều khiển của Quân Đội và Công An Tàu… Chủ quyền Việt Nam?
- Từ những Nghị Quyết đó, một lô Quyết Định, Thỏa Thuận kinh tế được ra đời, cho phép Bắc Kinh gởi hàng loạt người Tàu đột nhập vào những khu vực chiến lược của Việt Nam dưới dạng (giả) chuyên viên hay công nhơn.   
- Thỏa thuận cho phép hai xí nghiệp quốc tế (thực sự là Tàu Cộng vì chiếm đa số cổ đông) khai thác bauxite – ở Vùng Cao Nguyên Nam Phần (trên nóc nhà Đông Dương).
- Thỏa thuận cho phép các công ty Tàu Cộng khai thác Rừng Nguyên thủy. Nghĩa là cho phép Trung Cộng kiểm soát Vùng đỉnh núi, nghĩa là những điểm cao, quan trọng, chiến lược của Việt Nam.
- Cho phép người Hoa, xây dựng một xí nghiệp, mở công ty trên suốt chiều dài dọc theo duyên hải Việt Nam.
- Cho phép người Tàu, công dân Tàu Cộng có thể xây dựng một thành phố hoàn toàn cho người Hán tộc trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Điển hình là Bình Dương, gần Sài Gòn, nơi ấy ngôn ngữ sử dụng duy nhứt là tiếng Tàu, và thương mại trao đổi dùng nguyên tệ Tàu cộng.
Miễn chiếu khán cho người Tàu nhập cảng, đi lại và tự do cư ngụ tại Việt Nam. Họ có quyền cưới hỏi người Việt Nam và con của họ tự nhiên có quốc tịch Tàu.
Trái lại, đối với người Việt khi nhập vào Tàu, phải có chiếu khán. Hiện nay, có nhiều khu vực Tàu ở Việt Nam cấm người Việt Nam và cả chánh quyền Việt Nam lai vãng.
- Sự ươn hèn của nhà cầm quyền Việt Nam thể hiện rõ ràng ngày nay là những sự đàn áp dữ dội mỗi khi có một cuộc biểu tình chống Tàu (thực sự dân Việt Nam chỉ muốn phản đối những vùng đất đã bị Tàu cưỡng chiếm mà thôi, như những vùng đất miền Bắc, như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa...).

2. Một sức ép văn hóa, xóa bỏ lý lịch Việt tộc
Bành trướng chánh trị bao giờ cũng đi đôi với ảnh hưởng văn hóa. Với Beijing, ảnh hưởng là truyền bá văn hóa Hán, ngôn ngữ Hán, chữ viết Hán, tóm lại, là PHẢI Hán Hóa dân tộc bị xâm chiếm. Người Việt Nam trước sau gì cũng phải hòa nhập vào dân tộc Hán. Như vậy, một, PHẢI xóa bỏ tất cả những sai biệt giữa hai dân tộc do tập tục hay truyền thống lịch sử để lại, hai PHẢI xóa bỏ mọi tự hào dân tộc, mọi di tích lịch sử tạo sự hãnh diện cho dân tộc Việt. Do đó Hà Nội phải:  
- Bằng mọi giá, xóa bỏ những di tích, những thành tích của cuộc chiến anh dũng của quân dân vùng giới tuyến Hoa-Việt, chống xâm lăng Tàu năm 1979-1989.
- Bằng mọi giá, xóa bỏ mọi tưởng lục, khen thưởng, ghi ơn những gì dính líu đến cuộc chiến ấy trên các mộ phần, các nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Việt Nam bỏ mình vì Tổ quốc Việt Nam. Trái lại, các nghĩa trang, các đài tưởng niệm  các chiến sĩ Tàu chết tại Việt Nam PHẢI được xây cất lại xôm tụ hơn. Tóm lại trang trọng hóa người chết Tàu, xóa bỏ vai trò liệt sĩ Việt Nam!
- Bằng mọi giá, PHẢI xóa bỏ trên ký ức chung của người Việt Nam, mọi di tích lịch sử của cuộc chiến nầy. Do đó, ngày nay, không còn một vết tích, không có một di tích lịch sử nào, không một bài báo, một cuốn sách – lịch sử hay thời sự nào - nói đến. Và dĩ nhiên, ngày nay giới trẻ Việt Nam hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến Hoa-Việt ấy. Khốn nạn hơn nữa, những mất mát của Việt Nam, những hành động xâm chiếm của Tàu, về những quần đảo, những lãnh hải, lãnh địa cũng không được nói tới:  Hoàng Sa, Trường Sa … những ghe thuyền bị đâm thủng, bị đụng vỡ… do thuyền "lạ", người "lạ"! Aliens? Người của Hỏa Tinh?
- Bằng mọi giá, tránh ca tụng các đại anh hùng đã đánh đuổi giặc Bắc phương xâm lăng lãnh thổ Việt Nam.
- Khi nói đến hội nhập cần PHẢI hội nhập ngôn ngữ. Hai nghị quyết ra đời năm 2016, buộc dạy tiếng Hán như sinh ngữ 2 bắt buộc  ở bậc trung học, và sinh ngữ 1 ngay ở Tiểu học.

3. Một sức ép kinh tế, xóa bỏ phương thức sanh tồn Việt tộc
- Hà Nội và Bắc Kinh đều giữ kín toàn bộ nội dung Hiệp Ước Thành Đô 1990, rất lo ngại một cuộc nổi dậy phản đối của toàn thể dân Việt Nam. Để tránh phải đối mặt với 90 triệu đồng bào Việt Nam bất mãn lúc cần phải tuyên bố ra mắt Hiệp Ước nầy.
Thật sự, dưới lăng kính của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ quan trọng do các mỏ dầu hỏa và bauxite cùng cái thế địa lý chiến lược ở Đông Nam Á thôi! Do đó Bắc Kinh đang sửa soạn một cuộc diệt chủng khổng lồ của dân tộc Việt cứng đầu, khó dạy để thay thế bằng đám Hán tộc dễ bảo ngay từ lúc Hiệp Ước vừa ráo mực. Cho nên bằng mọi giá, PHẢI phá hoại hệ thống kinh tế của Việt Nam bằng cách đầu độc dưới mọi hình thức những phương thức sanh sống – kết quả càng ngày ngày nhiều người Việt Nam, vượt biên tỵ nạn… di tản…
06 tháng 12.2019
Hồi Nhơn Sơn tuần 1 tháng 12 2019
Phan Văn Song
_________________

Bài 2

Mở:
Thưa quý bà con, thưa quý thân hữu
Hôm qua, vừa nhận được một lá thư của một em cựu sanh viên Trường Luật từ trong nước viết cho cho ông thầy cũ. Xin phép em, cho phép được đăng tải nôi dung để chia sẻ những nhận định quý hóa và trung thực của em cùng quý bà con ngoài hải ngoại nầy… Cám ơn em nhiều.
(Những chữ bôi đậm do người viết PVS chúng tôi).
"Thầy kính thương,
Đọc loạt bài của Thầy cuối năm 2019 để thấy trước rõ hơn những gì sẽ đến, em xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Phải nói rằng, ngót nửa thế kỷ qua, cơ chế cùng cơ cấu của chính thể nhà nước CS này đã phơi bày mọi mặt, nhưng sao nó vẫn "vững như bàn thạch"?
Có thể cốt lõi của xứ Việt Nam này - tính cách phần lớn, hơn 50% người Việt thiếu hiểu biết nhiều mặt - hai mặt quan trọng nhất là TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ là đáng kể nhất, kèm theo là DÂN TRÍ luôn song hành. Vì thế mới có cớ sự - đất nước Việt Nam cùng thảm trạng hiện hành. Nói một cách khác - THỜI THẾ .
Bao nhiêu giải pháp nâng đỡ, hỗ trợ, cứu giúp... đồng hành để phát triển một Việt Nam đều VỠ TRẬN khi hàng loạt sự kiện phơi bày - quyền thế vơ vét và thanh toán, thanh trừng lẫn nhau... chuyện xuất khẩu mở màn từ những năm 1976 để kiếm ngoại tệ - bánh dầu, mè, hạt dưa, chuối, hành tây, tỏi... rồi tôm, cá, các mặt hàng... tiến tới xuất khẩu lao động chân tay, rồi lao động trí óc - chất xám, nó tự xuất bằng nhiều ngõ...
Nói gì thì nói, hầu hết trong tâm tưởng của người Việt Nam qua các thời kỳ sau 1975 đều gói gọn trong hai chữ VƯỢT BIÊN.
Chính VƯỢT BIÊN này làm giàu cho nhiều thành phần và táng gia bại sản cùng mất mạng cho thành phần thấp thỏi nhất trên mọi nẻo đường từ trong nước đến trên biển và xuyên quốc gia.
Thời hội nhập này có nhiều kẻ hở, chính kẻ hở tạo nên mọi rắc rối và hằng hà sa số con thiêu thân đều bay vào vùng rối rắm đó, đời là tương đối nên vẫn được-mất song hành .
Sự thật phơi bày, thì cơ chế vẫn cơ cấu song hành với những lôi thôi đó mà tiếp tục cái bánh xe rệu rạo, nhưng sao nó vẫn bình chân?
Vì an ninh ở Việt Nam là tốt nhất thế giới, cộng với cái NGU DÂN hay chính xác hơn là dân NGU! Nhưng dân Việt Nam phải nói là nhiều kỹ xảo chẳng thua gì kỹ xảo điện ảnh của Hollywood.
Cực nhất, phương Tây vẫn quan hệ ngoại giao tầm cỡ với Việt Nam, nó cứ như sống chung với lũ vậy. Bỏ không được, chung lùng bùng.
Người ta đã tốn tiền cho quá nhiều thứ, cho tuyên truyền, cho hoạch định, cho chương trình ngắn đến dài hạn để giữ vững bộ mặt hình thức vô bổ củng cố cho thể chế, rao giảng luân lý Đạo thay thế cho tư tưởng Mác-Lê để định hình xương sống vận hành cơ chế, cơ cấu cũng tay chân dài, ngắn...!
Tại sao? Vì đáp số biết trước, nên cứ đong đưa qua ngày tháng chờ đến khi vỡ òa như nước lũ, mọi thức đều cuốn phăng về hạ lưu, người thì còn gi? chẳng ai chống lại được sức nước là vậy. Chính là thời thế.
Em viết gì cho Thầy đây? Cứ thế mà type, Cảm giác lừng lựng của mọi chuyện, cứ như tự sự bất lực trước giòng nước lũ vậy.
Em xin tạm dừng và sẽ viết tiếp ở email kế,
Em xin cầu chúc Thầy được nhiều sức khỏe .
Thương kính Thầy, Em D." ( Hết trích)
-  Sau đây, xin tiếp tục bài viết, xin được tiếp tục phân tích những phương thức, dụng cụ phá hoại có hệ thống của Trung Cộng để đưa dần Việt Nam vào quỷ đạo của Tàu… Hiệp Ước Thành Đô đã giao toàn bộ Việt Nam cho Tàu, là một hiển nhiên. Nhưng vì sợ dư luận thế giới, vì sợ phản kháng và tinh thần dân tộc Việt Nam. Trung Cộng với sự đồng lỏa của bọn bán nước Hán Ngụy Đảng Cộng Sản Hà Nội, có cả một kế hoạch đầy mưu mô, rất khoa học "ăn dần Việt Nam" như Tằm ăn Dâu…
Bằng những sức ép khác nhau, nào Chánh trị để đè bẹp tinh thần tự trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt Nam, nào Văn Hóa, đè bẹp tự hào dân tộc, xóa bỏ lý lịch Đại Việt, vào kinh tế, đè bẹp những phương thức sanh tồn… kỹ nông công thương doanh nghiệp… Bài trước đã nói về những sức ép nói trên để diệt Việt tộc và cướp mảnh đất hình chữ S thân yêu… bài nầy tiếp tục nói đến những khía cạnh khác… Nhưng cái chắc chắn rằng: Tương lai thương hiệu "made in Việt Nam" sẽ hoàn toàn phụ thuộc Tàu Cộng. Việt Nam sẽ là cửa ngõ thông thương của Tàu Cộng về phía Nam, ra Vịnh Thái Lan.

4. Xóa bỏ toàn bộ hệ thống nông nghiệp Việt Nam
Việt Nam là một nước nông nghiệp. Nền nông nghiệp phồn thịnh chiếm hơn phân nửa sức lao động của toàn dân Việt Nam, cộng với ngư nghiệp, với ngành du lịch, và dĩ nhiên với dầu hỏa (từ năm 2000). Sản xuất và xuất cảng lúa gạo mà Việt Nam đến những năm gần nhứt đây đã đưa Việt Nam đứng hàng thứ hai thế giới về vai trò sản xuất và hàng thứ ba thế giới về vai trò xuất cảng, là cái con mồi số một mà Bắc Kinh phải đoạt cho được!
- Đồng bằng Sông Cửu Long, vựa gạo Việt Nam, nhận được chất phù sa đầy dinh dưỡng do những cơn cơn lụt hằng năm của Sông Mékong – Cửu Long. Thế nhưng, thì khi Trung Cộng xây một loạt 10 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Cửu Long, tên Tàu là Sông Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam, đặc biệt hai đập thủy điện khổng lồ Xiaowan (sức chứa 15 Tỷ mét khối nước) năm 2010 và Nuozadu (23 Tỷ mét khối) năm 2012, cả ba quốc gia Lào, Cam Bốt, Việt Nam sống ở hạ lưu sông Cửu Long đành trơ mắt lãnh đạn, nhận tất cả mọi thiệt hại cho tất cả tứ những sanh hoạt xã hội, đời sống hằng ngày đến các ngành kinh tế thuộc về giòng Sông nầy.
- Chẳng những bó tay, bất lực trước những hành động phi pháp của Trung Cộng, chẳng những bất chấp sự giám sát của Ủy ban vùng kiểm soát Sông Cửu Long – Commission régionale du Mékong, mà Trung Công không thèm gia nhập, mà còn toàn quyền sử dụng bừa bãi, tháo nước, cắt nước tùy tiện giòng chảy của Sông Cửu Long. Các quốc gia thượng nguồn nói trên - Lào, Cam Bốt Chia - cũng HÙA theo Tàu Cộng, cùng nhau "như một cuộc tự sát khổng lồ", tranh nhau "phá nhà phá cửa – tự hủy hoại gia tài cha ông mình", mạnh ai nấy cùng nhau, xây đập thủy điện. Và dĩ nhiên với sự hỗ trợ, viện trợ, cổ võ của… Trung Cộng! 11 dự án cho Lào Cộng với giấc mơ Lào Cộng sẽ là một quốc gia xuất cảng điện lớn nhứt vùng Đông Nam Á, với dự án đập thủy điện khổng lồ Xanbury đang kiến thiết trên giòng chánh – Sông Mékong. Cam Bốt Chia và Thái Lan trên giòng phụ, cũng bắt chước, mỗi quốc gia đều có dự án xây 2 đập…
Và Việt Nam? Hạ nguồn với đồng bằng Sông Cửu Long, nhận những gì còn lại do các quốc gia thượng nguồn chủ động, với hai nhánh của giòng Mékong - Sông Tiền và Sông Hậu, với 9 cửa như 9 con Rồng phun nước ra Biển cả, Việt Nam chỉ biết chịu đựng và nhận tất cả những hậu quả!
- Từ nay, tại Việt Nam, hoặc Mùa Khô hạn hán kéo dài hơn, hoặc những lũ lụt bất ngờ hơn, tàn phá mùa màng. Đồng bằng Sông Cửu Long nổi tiếng phì nhiêu ngày xưa, nay không còn nữa, do thiếu phù sa – các đập thủy điện thượng nguồn đã chận tất cả phù sa – Và cũng do các đập chận nước, lượng nước kém, sức nước cũng kém, không đủ lực tống ra biển, thủy triều lên ngược giòng. Do đó hai giòng Tiền Giang và Hậu Giang đều bị nhiểm mặn. Nước mặn thì đất cũng mặn. Miệt Vườn không còn sung mãn nữa.
- Do nước ngọt từ đây cũng kém, và kém đến hạn mang đến nạn thiếu cả nguồn cá.
- Hạn hán, lũ lụt, khí hậu thay đổi, thời tiết thay đổi, môi sinh thay đổi, muổi mòng, sâu rầy phát triển, nấm mốc, vi khuẩn... mới cũng theo đà ấy phát triển xuất hiện, mang theo bịnh tật, cho mọi sinh vật, cây cỏ, thú vật và cả người. Tóm lại, nông dân thêm bệnh, mùa màng thất thu!
- Đồng bằng Sông Cửu bị thiệt hại do các đập thủy điện thượng nguồn phá hoại, các vùng rừng ngập mặn (mangroves) cũng đang bị phá hoại bởi con người: những rừng ngập mặn bị khai thác bởi kỹ nghệ nuôi tôm để xuất cảng, do các đại công ty tôm cá đông lạnh của người Tàu làm chủ. Phá rừng ngập mặn, chặt cây để xây hồ nuôi cá, là không còn cây và rễ cây để giữ được đất phù sa, đất bồi nữa; nên do đó, thiếu phù sa do tác dụng ở thượng lưu đầu nguồn bị chận bởi loạt đập thủy điện của Tàu Lào và CambốtChia cộng với tác dụng phá rừng ngập mặn để nuôi tôm, không còn cây để giữ đất, kết quả hằng năm 500 mẫu đất đang trôi vào biển cả, mũi Cà Mau sẽ mất dần, không còn được gọi là Mũi nữa.
- Vừa nhiễm mặn, vừa thiếu phù sa, Vựa Lúa Miền Nam càng ngày càng mất hữu hiệu, mất năng suất – mất trên 15% từ 10 năm nay.
- Và cái đau đớn, cái khốn nạn của một đất nước, là cái quốc gia Việt Nam, nhứt nhì thế giới ngành xuất cảng lúa gạo mà ngày nay, dân chúng Việt Nam phải ĂN GẠO NHẬP CẢNG! Kết quả: Nông dân miền Nam Việt Nam, nông dân đồng bằng Sông Cửu Long chán nản bỏ nghề nông, bỏ nghề vườn! Bỏ xứ bỏ nhà di cư lên thành thị hay vượt biên tỵ nạn kinh tế lưu vong xứ người. Bán Ruộng, Bán Vườn, Bán Nhà Bán Cửa có tiền làm vốn xây dựng lại cuộc đời… Và AI sẽ mua? Câu trả lời rõ ràng, hiển nhiên: ...Tàu! …Chệt!
- Dưới đây xin kể vài mưu mẹo của người Hoa, để xâm chiếm đất người Việt. Đây là một chương trình có hệ thống để thôn tính, thuộc địa hóa Việt Nam bởi người Tàu… Làm sao buộc người nông dân, làm sao buộc người trồng trọt bỏ mãnh ruộng, mãnh vườn của cha ông tổ tiên để lại? Chỉ một cách là làm nghèo họ, buộc họ phải bán thôi!
Mua móng trâu:  
Một mưu kế lớn để nông dân phải bỏ ruộng. Thoạt đầu, những nhà buôn Tầu qua Việt Nam lùng mua MÓNG TRÂU! Giá rất mắc, đồng giá với  con trâu sống! Khốn nạn thay!! Nhà Nước Việt Nam đồng lỏa làm ngơ, đáng lý phải cảnh giác người dân – làm đúng vai trò người lãnh đạo "Tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc" chớ! Nhưng đây ngãnh mặt làm ngơ, để dân mình bị gạt – để cho người dân THAM LAM, không thấy cái bẩy. Giết con trâu của mình, bán 4 cái móng, lời được thịt, con trâu bán hai lần, trâu sống bán móng và trâu chết bán thịt… Con trâu bán hai lần, sướng quá! Thằng Tầu sao quá NGU? Tiếng đồn vang dần, lan rộng, Thiên hạ đồng loạt thi nhau giết trâu bán móng… Thị trường Móng trâu lên giá vùn vụt khi khan hiếm, nhưng thì cũng vùn vụt xuống giá khi dư thừa – Luật Cung /Cầu mà! … Giàn trâu Việt Nam chẳng chốc khan hiếm, giá lại tăng, trâu càng bị giết … Nhưng một sáng đẹp trời, bổng nhiên ngưng hẳn … Thị trường Móng chả còn, lái buôn Tầu chẳng thấy! Bà con gốc người Nam Việt Nam chắc còn nhớ thời trước 75 quê Nam Việt Nam mình …  phong trào Nuôi Trứng Cút không??! Lên ào ào, xẹp chỉ môt ngày!…
Thế giới nông nghiệp Việt Nam từ dạo phong trào Móng Trâu cũng vậy! Từ nay, lắm kẻ giàu, nhưng cũng lắm kẻ ôm đầu máu sập tiệm … Than rằng  đó là thương mại! Nhưng cũng do đó, một não trạng mới đang xảy ra, phá nát truyền thống văn hóa nông thôn miền Nam Việt Nam. Văn hóa nông nghiệp là văn hóa làm thiệt ăn thiệt, nhưng rất chậm, đầy nhẫn nại, theo thời gian ;  có một thời để gieo, có một thời để hái … Thời gian của nông nghiệp trôi rất chậm chạp, với thời tiết Xuân Hạ Thu Đông, người nông dân, người miệt vườn đấy nhẫn nại, ... trái với văn hóa kinh thương, dân làm ăn, áp phe, canh me, cơ hội … chụp giựt làm ăn nhanh chóng, buôn đi bán lại …Ngày nay cái gì cũng ăn liền, mì ăn liền, sandwich, mau, lẹ...Áp phe, tiền tình tin tức … tất cả đều nhanh….phải có liền...internet, điện thư, ...
Với nhà nông Việt Nam ta dụng cụ cày cấy là Con Trâu. Con Trâu là người bạn nhà Nông… Hình ảnh em bé cởi Trâu là một hình ảnh rất Việt Nam. Ở Việt Nam, ít ai ăn thịt Trâu… Trâu ăn thịt là trâu già lắm! Thế mà giết trâu đề bán móng là phản bội hình ảnh nhà nông!  Và cũng do đó, nhà nông cũng cần con trâu để đi cày đi cấy, và từ dạo ấy, tạo trâu cũng sẽ khó khăn hơn, vì trâu hiếm, giá sẽ cao. Nghề nông không có trâu thì chống cày, vợ cấy… Cực nhọc hơn nhiều! Và thiếu trâu… nghề nông cũng hết hấp dẫn. Bỏ nhà bán ruộng lên tỉnh làm thợ làm thuê… Người nông dân Việt Nam càng ngày càng bỏ ruộng lên tỉnh khuân vác làm công, cửu vạn, cu li càng đông…
Mua rễ cây, mua mèo…
Đó là một lô phong trào do Tàu tạo ra để chiếm ruộng chiếm đaât Việt Nam… Mua rễ thì chết cây công nghiệp … Có một thời có phong trào mua rễ cây cà phê ở Miền Cao Nguyên miền Trung Việt Nam. Mua rễ để mua đất… mua rễ để chiếm đồn điền.
Mua mèo. Hết mèo chuột sẽ tràn lan, mang bệnh hoạn, ăn thóc gạo. Nhưng Tàu có những chánh sách ngu xuẩn chống môi trường, như xưa kia có một dạo, Mao Trạch Đông đã tạo chiến dịch Giết Chim… đã làm Tàu một thời gian bị nạn đói vì không có chim, sâu bọ nẩy nở làm thất mùa.
Mua gỗ cây thốt nốt
Vài năm trước đây, ở miền Tây Nam Việt Nam, gần biên giới Miên Việt một phong trào do lái buôn Tàu tìm mua Gỗ Cây Thốt Nốt, nói rằng bên Tàu có thị trường cần tìm mua cây Thốt Nốt. Do đó, có một dạo, ngành trồng cây Thốt nốt để dùng đường thốt nốt ở dọc biên giới Miên-Việt đang bị tấn công bởi bọn lái buôn đang dụ dân mua Gỗ Cây Thốt Nốt. Cây Thốt Nốt chặc đi, cần 20 năm mới khai thác đường được, còn Gỗ Cây Thốt Nốt làm gì chẳng ai biết! Chặt cây Thốt Nốt xong, sau khi ăn sạch tiền bán gỗ, vườn còn lại làm gì? Nhưng cái chắc chắn là sẽ có một anh Tàu là sẽ mua lại mảnh vườn ấy!
Sức phá hoại của Tàu muôn ngàn hình thái, muôn ngàn quỷ kế:  Với những nông dân có  kiến thức, với một nhà "nghiên cứu, một nhà chuyên môn" người Tàu sẽ cho người đến  cùng nghiên cứu, "điều nghiên" và khuyên nếu muốn thêm lợi nhuận cần phải nuôi thêm loại Ốc Bưu - loại pomacea, hay Tôm Hùm Nước ngọt – loại procambarus – hay nuôi Rùa Đỏ, một loại Rùa có thịt rất ngon. Nhưng không nói rõ ba loại sinh vật ấy, nhập cảng từ Mỹ Châu, sanh sản rất nhanh, chẳng chóng sẽ chiếm đoạt môi sanh của các sinh vật bản xứ! Các sông ngòi, đầm hồ, và cả những ruộng mương nơi nào có nước là đều bị chiếm đoạt cả và đặt biệt ăn cả lúa mạ, đến nổi Cơ Quan Lương Thực và Nông Phẩm Thế Giới - FAO – Food and Agriculture Organisation - phải lên tiếng báo động!

5. Phá hoại toàn bộ Rừng Xanh, lá phổi của Việt Nam
Lập luận đổ thừa rằng các rừng Việt Nam bị phá hoại do Mỹ dội bom, do Mỹ thả thuốc khai quang Mầu Da cam! Thế nhưng...
- Các cuộc đánh bom suốt hai trận chiến tranh Đông dương và Việt Nam chỉ phá hoại 32% - trái với con số 60% của Ban Tuyên truyền Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam – của rừng già Việt Nam.
- Chiếu theo những số liệu do những tài liệu nghiên cứu khoa học chứng minh rằng năm 1943, rừng chiếm 43% diện tích của đất nước Việt Nam - tương đương với 14 triệu 276 ngàn cây số vuông, và từ 1943 đến 1973 số rừng bị phá hoại tương đương với 220 ngàn cây số vuống. Nhưng trái lại, trong thời hòa bình từ 1973 đến 2009, Việt Nam đã mất 43% diện tích rừng – đứng hàng thứ 2 thế giới về nạn phá rừng sau Nigéria!
- Năm 2016, diện tích rừng chiếm khoảng trên 39% diện tích của đất nước Việt Nam. 25% gồm các loại cây ít tàng lá và cũng ít phân loại, như cây thông (pins) và cây bạch đàn (eucalyptus). Do nạn đốn cây, khai thác rừng bừa bãi, cùng với nạn sói mòn và đất để trống không trồng trọt nên đến 40% đất bị cằn không khai thác được. Nạn đốn cây phá rừng bừa bãi một phần do mật độ dân chúng càng ngày càng tăng, cần đất sống, cần vật liệu xây cấtn cần củi gỗ nhiên liệu đun nấu, cần nguyên liệu sản xuất nông nghiệp hay kỹ nghệ, nhưng bọn phá hoại nhứt chính là bọn gian thương, buôn bán lậu gỗ quý tổ chức cùng với bọn lái buôn Tàu với sự đồng lỏa của các nhà cầm quyền địa phương, đảng viên đảng Cộng Sản. Thương vụ gian lận nầy chiếm 50% thương nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam tương đương với 2,5 tỷ dollars US hằng năm.
13 tháng 12.2019
Hồi Nhơn Sơn, tuần 2 tháng chạp 2019 dương lịch
Phan Văn Song


Đăng ngày 16 tháng 12.2019


Bài 3

Thưa quý bà con,

Thưa quý thân hữu,

Bài nầy là bài cuối cùng của năm 2019, và cũng là những lời lãi nhãi cuối cùng của người viết chúng tôi về  Quốc Nạn Hán Hóa, vì năm 2020 là thực thụ bắt đầu một thời kỳ Tân Bắc Thuộc! Định mệnh nghiệt ngã? Không! Vì đó, chẳng những là một quyết định của Đảng Cộng Sản đương  quyền, nhưng còn là một sự thờ ơ thỏa thuận đồng lỏa gián tiếp của một đại đa số người dân Việt Nam.
Do đó, chúng tôi  từ nay, cũng xin cáo biệt với «đất nước Việt Nam», vì từ nay Việt Nam – với tôi – là một xứ lạ, không còn dính líu gì với cái gốc gác người Việt – hay đúng hơn người Nam Việt của chúng tôi nữa, và từ nay, xin miễn bàn về cái «đất nước Việt Nam» nầy nữa!
Ngày nay, Việt Nam đã Hán hóa, do đa số người dân mình trong nước, vì thờ ơ, hay "vô cảm", hay vì "sợ", không phản ứng, nên đã gián tiếp hoàn toàn chấp nhận! Đó là quyết định của đại đa số người dân Việt Nam! MÌNH thiểu số phải phục tùng thôi!
– Thằng tôi, bấy lâu nay ngu si! Vẫn nhầm lẫn, tưởng rằng, phải nhắc nhỡ Dân Chủ và Nhơn Quyền! Vì Dân Chủ Nhơn Quyền, Dân Quyền và Tự Do … rất quan trọng với người dân Việt Nam ta! Và những quan niệm "Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự do, Dân Sanh Hạnh phúc", cần thiết cho một dân tộc. Nhưng đó chỉ cần thiết với một xứ khác, với một dân tộc khác!          
– Thật sự, dân tộc Việt ta CHỈ cần thiết với cái "Ăn" là trên hết! Độc lập? Tự túc đủ ăn! Tự do? thả cửa hàng quán, sáng phở, chiều nhậu, suốt ngày cà phê! Hạnh phúc? Sáng sỉnh, tối say, xài hàng hiệu, đi xế ngon. Panem et circem – bánh mì no lòng, xiệc vui no mắt!     
– Chữ "Ăn" là chữ quan trọng nhứt trong xã hội và đời sống (ngày nay) của dân Việt ta: Từ cái căn bản, "ăn uống, ăn mặc, ăn ở", đến "làm ăn" khi lên voi, hay "ăn mày" lúc xuống chó, đến "ăn nằm" để có hậu duệ tương lai, đến cả khi về già, tu hành cũng phải "ăn năn"… Trong khi đó, Dân Chủ hay Nhơn quyền đều không có Ăn. Bằng chứng ngày nay, ở Đông Đức, còn một số người khá đông đang nuối tiếc thời Cộng Sản… Lúc xưa thời Đông Đức Cộng Sản họ không có Tự Do – nhưng Tự Do là gì? Họ không định nghĩa được – nhưng họ có ăn,  dù ăn với tem phiếu, với bao cấp –  nhưng họ có ăn! Bây giờ họ có tự do đó, nhưng họ phải đi KIẾM ăn! Do đó ngày hôm nay, thằng tôi ngộ rằng đa số người dân Việt Nam ta đã chấp nhận chế độ Cộng Sản, và do đó, họ đã hoàn toàn chấp nhận Hán Hóa!     
– Sẽ có vài thân hữu không bằng lòng, sẽ nói, nào trong nước có phản đối đó, có biểu tình, có cả những tù nhơn chánh trị nữa đó…! Nào ngoài nước có cả đại diện tù nhơn lương tâm đó … Phải! Nhưng bao nhiêu 100? 200? 300, 1 000 đi nữa?… So với 90 triệu đồng bào! Tháng qua, tuần qua có cả hai anh Tướng lên tiếng! So với bao nhiêu Tướng! Thật? Giả? Còn có cả hiện tượng Phạm Thành với Bà Đầm Xòe, ngon lành, DÁM công khai chưởi ông Trọng, mà chưởi thiệt, chưởi nặng, chưởi xã láng! Thiệt, giả? Xin trích bài viết của tác giả Nguyễn thị Cỏ May tuần qua:
" Phê phán Đệ nhứt lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng, cả Hồ Chí Minh, nhơn vật đảng tôn thờ như thần thánh, với những lời lẽ nặng nề như xỉ vả, thế mà Phạm Thành vẫn an nhiên tự tại tại Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy ông có bị báo mạng của đảng cộng sản như Nhân Văn, Trang Thông tin chống Phản động chửi rủa ông cũng thậm tệ như ông chửi lãnh tụ của họ. Tức một cuộc chửi lộn tay đôi ngang ngữa nhau giữa phe báo đảng và Phạm Thành Bà Đầm Xòe. Trong lúc đó, nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Hà Tĩnh chỉ dạy học trò hát trong lớp học nhạc «Trả lại đây cho nhân dân tôi Quyền tự do, quyền con người, Quyền được nhìn, được nghe, được nói. Quyền được chọn chân lý tự do. Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…" lại bị Tòa án phạt 11 năm tù ở và 5 năm quản chế" – Hết trích –  Nguyễn thi Cỏ May – Đối lập mạng hay thế lực thù địch (13/12/2019).

Như vậy để nói rõ đến cả Đối lập – Đảng Cộng Sản đương quyền cũng kiểm soát tổ chức:.  – Khi một người dân có uất ức, có bất mãn, thì bổng có một người khác bất mãn DÁM nói thay ta, mà còn nói mạnh hơn ta, nói giỏi hơn ta, chưởi giỏi thay ta ; và hơn nữa, lại có cả người có chức vụ lớn, cựu đảng viên, cựu Tướng hay đương Tướng, trí thức, …  ta yên lòng.  – Ta ngồi yên, được "ăn có", còn gì cho bằng, may ra ngày mai… có thay đổi, ta nhờ, rủi không thay đổi? Thì cũng no star where – cũng không sao đâu! Do đó, bấy lâu nay,vẫn có vài hiện tượng "tiếng nói Đối lập, tiếng nói Dân chủ", những "hiện tượng gọi là"! Vài cánh "cửa gió", vài cái "sút-páp" xì hơi … Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng được "tiếng thơm" là có tý Dân Chủ, có tý cởi mở, đối với dư luận âu tây mỹ úc …

___________

Bài cuối, hẹn viết phải viết xong:

30 năm nay chương trình Hán hóa Việt Nam của Tàu Cộng và Việt Cộng là DIỆT Tổ quốc Việt, DIỆT Văn Hóa Việt, DIỆT Kinh tế Việt và phải TÀN PHÁ Môi Sanh môi trường sống của người Việt… Để người Việt không thể sống được! Để người Việt PHẢI bỏ nước ra đi …  Việt tộc đã có truyền thống di cư, với 4000 năm di cư! Đã di cư, đã đi từ Động Đình Hồ xuống tận mủi Cà mau … Nay người Việt ta đã đến tận cùng của đất liền, giáp với Biển Cả, vẫn chưa đủ! Nay phải chạy nạn lan tràn qua ngoại quốc, á, âu, mỹ, úc …

6. Tàn phá Môi sanh Việt Nam:
Ngay từ ngày vừa ký xong Mật Ước, đứng trước những tai họa ô nhiễm đang hoành hành trên đất nước (Tàu) của mình, Beijing đã nghĩ cách chuyển những tai họa nầy qua Việt Nam. Từ đó, bằng những sức ép chánh trị, kinh tế, tài chánh Bắc Kinh buộc dần Nhà đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà Nội chấp nhận phải chứa chấp, nhận lãnh  tất cả mọi kỹ nghệ hóa học, cơ khí dơ bẫn, ô nhiểm nhứt của Tàu trên đất nước Việt Nam. Ngay từ thời nguyên khởi, ngay sau năm 1990, Mật ước vừa ráo mực đã có hàng ngàn người Tàu Cộng đột nhập Việt Nam làm ăn, tạo công xưởng, lập thương mại …, thoạt đầu nhờ người Việt đứng tên, dần dần biến qua hùn hập và tiến dần đến mở cổ đông tập đoàn. Tóm lại, một anh Tàu, có khi là một đại cán bộ Tàu Cộng trá hình, lột áo đảng giả dạng lái buôn, móc nối với một hay vài đại cán bộ, đại đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, và các anh nầy, hoặc cho mượn tên, hoặc đúng hơn bán tên mình và có khi dùng cả chức vụ mình để bao che, liên kết làm ăn – Do đó, ngày nay, một số lớn các đại công ty tại Việt Nam, đều có tên các đại gia đình cán bộ hùn hập làm ăn, nhưng thật sự mà nói đều do các người Tàu có dính líu quan hệ xa gần với Đảng Cộng Sản Tàu, nắm cả!
– Trong khi Trung Cộng, vì sợ ô nhiễm đã cho đóng cửa các nhà máy Bô Xít của mình từ năm 2001, họ lại được Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ, ký giấy cho phép năm 2007, mở 6 nhà máy Bô Xít trên một diện tích là 1800 mét vuông trên vùng Cao Nguyên miền Trung, để hai quốc gia cùng khai thác! Xin trích bản cáo trạng viết trong tuần qua của một tác giả trong nước – Nguyễn Dân đăng trên mạng (danlambaovn.blogspot.com), về Bô Xít Tây Nguyên ngày 8/12/2019:
– "Bô Xít Tây Nguyên – một chủ trương lớn, giao giang san cho giặc – Thấy nguy, (toàn dân) can gián, chẳng chịu nghe – Độc đoán, độc quyền, và càng độc hại: rước giặc vào nhà?"

Và tác giả còn tố cáo thêm:
"Một đất nước mà từng lượt người (hàng trăm, hàng ngàn) xếp hàng chờ đợi để được “xuất khẩu” đi làm thuê, ở mướn, cả bán dâm, làm điếm nơi xứ người để lo cho sự sống. Và cũng để kiếm tiền nuôi đảng.
Để chuẩn bị cho đỉnh điểm năm 2020, trong những tháng ngày cuối năm 2019, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang ráo riết thực thi: phải được thành lập và xúc tiến cùng với Quốc Hội Việt Nam vừa phê chuẩn:
 – Tuyến đường vận chuyển Vân Nam, Lào Kai, Hà Nội, Hải Phòng, do Tàu hoạch định và Việt Nam hợp tác thực hiện… bắt buộc phải được xúc tiến.– Ba đặc khu, vùng ven biển và hải đảo (rất trọng yếu cho công cuộc thôn tính): Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc miển visa cho “người nước ngoài” vào vùng ven biển (tách ra?) lãnh thổ Việt Nam.
 – Xài tiền Tàu – học chữ Tàu – lấy chồng Tàu – sanh con Tàu… Mọi thứ phải là “Tàu”? Đó là đường lối, chính sách chủ trương của đảng.
 – Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, phục vụ cho “vành đai, một con đường” nhất định phải xúc tiến thực thi cho đúng kỳ, đúng hẹn, kịp lúc, kịp thời. Tốn bao nhiêu không ngại, đã có người bạn vàng “4 tốt” giúp cho?
Nói chung là phải hoàn thành sứ mạng “Hiệp Ước Thành Đô”. Để một sáng đẹp trời nào đó: các đồng chí lãnh đạo đảng ta (CSVN) được qùi xuống “tuyên thệ” dưới lá cờ 6 sao"
(Ngưng trích)

Và để khỏi mất thời giờ quý bà con kể mãi những chuyện ai cũng biết rồi. Chúng tôi xin tóm lược vài điển hình xin tạm gọi là những xì căng đan – những chuyện động trời vô lý bất công chỉ có xảy ra ở một quốc gia với một nền pháp luật tồi tệ do một lũ ác ôn quản trị.

–  Xì căng đan Formosa: "Đỉnh cao" của sự lừa đảo và vô lương của Tàu cộng với sự đồng lỏa của đương quyền Cộng sản Việt Nam. 2008, Bắc Kinh ép (?) Hà Nội cho phép Formosa Plastics – một công ty nguyên quán Đài Loan nhưng đương chủ nhiệm và chủ vốn lại là Trung quốc, một công ty đã có tai tiếng xấu về những vi phạm môi trường –  được mở một xí nghiệp luyện thép tại tỉnh Hà Tĩnh, miền Bắc Trung Việt Nam. Formosa Plastics sẽ mở chi nhánh tại Việt Nam lấy tên là Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Compagny, tên gọi là tắt là Formosa Việt Nam, với toàn bộ vốn liếng do người Trung Cộng đứng tên. Do đó, một "úm ba la", phù thủy Formosa nguyên thủy Đài loan, "úm ba la", biến thành Formosa Việt Nam hoàn toàn Tàu Cộng! 2010, lòn lách thế nào? Formosa Việt Nam được mua nhượng (?) 70 năm, 330 mẫu đất ở Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, trước ngay vịnh nước sâu có tầm vóc quân sự vì có thể chứa các tầu bè lớn và cả tiềm thủy đỉnh. Cho mướn 70 năm là một sự đặc biệt, – vì theo luật Việt Cộng – đất là của công – chỉ cho dân mướn, và chỉ cho mướn tối đa là 45 năm. Thế mà, 70 cho Tàu và Đặc khu 99 năm! Hết ý!!!

–  Xì căng đan cá chết, nhiễm biển:  Ngày 6 tháng 4 năm 2016, dân chúng vùng Vũng Áng bổng phát hiện trên nhhững bãi biển hàng loạt cá chết nằm đầy … và những ngày kế tiếp theo hàng vạn hàng triệu tấn cá chết tắp đầy vào những bãi biển của toàn khắp ven biển miền Trung Việt Nam. Hiện tượng một vùng của Biển Đông đầy tử khí đầy không nhận một tiếng vang nào của phía đương quyền Việt Cộng! Đi tìm lý do, các thợ lặn đã tìm ra ra cơ nguyên do chất độc đã được rãi ra bởi cái ống thãi dẫn từ nhà máy Formosa ra xa đến tận đáy biển! Dân chúng Vũng Áng và các vùng phụ cận láng giềng với nhà máy bắt đầu biểu tình phản đối và đòi nhà máy bồi thường. Diễn ra một tuồng kịch, đáng lý nhà nước phải đứng về phía nạn nhơn, trái lại một cuộc thương thuyết đến ngày nay vẫn chưa ngã ngũ… Dân chúng nạn nhơn cuộc ô nhiễm trãi dài cả trăm cây số, từ Hà Tĩnh đến Huế, cả vạn cây số vuông mặt biển…Dân chài bốn tỉnh duyên hải miền Trung không có cá ăn,  vì vùng nước ven biển nhiễm độc phải ra khơi xa đánh cá thì lại bị "tàu lạ" đánh đuổi vì tàu lạ bảo vệ ranh giới chữ U của Tàu…

–  Xì căng đan Hoa Sen: Formosa chưa giải quyết thì đương quyền Hà nội lại cho phép xây môt nhà máy Thép – kiểu Formosa khác – ở Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận,  phía Nam miền Trung. Formosa mạn Bắc, Hoa Sen mạn Nam, nếu hai nhà máy nầy đồng xã chất bẫn, Việt Nam hết còn cá đề ăn, hết còn nước mắm để chấm!

–  Xì căng đan nhà máy giấy Tàu trên sông Hậu:  Ô nhiễm, tàn phá miền Tây Nam Việt    Năm 2008, quân phiệt Tàu Cộng với hảng Lee & Man, được bọn bán nước Việt Cộng cho phép xây một nhà máy giấy khổng lồ (công xuất 420 ngàn tấn giấy/ năm) trên giòng Hậu Giang, giòng sông vú sữa của đồng bằng Sông Cửu. Những chất thãi  của ngành kỹ nghệ giấy sẽ tàn phá nông nghiệp lúa gạo và ngư nghiệp truyền thống của miền Tây xứ Nam kỳ mình.

Nói tóm lại: khác biệt với các xí nghiệp ngoại quốc khác, các xí nghiệp Tàu Cộng, nhứt là về công nghiệp hay nông nghiệp đều sa thãi, sử dụng đầy chất hóa học ô nhiễm môi trường. Từ sông hồ, ven biển, đến cả đất ruộng ven thành xí nghiệp, đều bị ô nhiễm. Ấy là chưa kể, Tàu Cộng có thể "nhập cảng ô nhiểm vào Việt Nam". Nhà máy Formosa, tuy chưa hoàn tất, tuy chưa hẳn hoàn toàn hoạt động, làm sao có thể có một sức thãi "quá  tải" như vậy?

Ảnh hưởng đến đời sống: Ngày nay, một cuộc du lịch dài ngày, hay về sống dài hạn ở Việt Nam là một cuộc hành trình đầy hiểm nguy, đầy phiêu lưu, …  cho Sức Khỏe! Từ không khí đầy bụi bặm, đến nước uống thức ăn, cả nước tắm giặt, tất cả đầy cả chất độc! Từ trái cây, hoa củ, rau cải đều – được-bị – trồng trọt với hoa mầu hóa học. Chưa kể hàng giả … từ gạo giả đến thuốc giả! Nhưng làm sao đây! Ăn để mà sống hay ăn để mà chết! Việt Nam ngày nay, đứng hàng số hai của thế giới về bệnh ung thư.  Kết quả: các vùng miền Trung Việt Nam ngày nay là những vùng dân bỏ xứ ra đi nhiều nhứt: từ xuất khẩu lao động chánh thức đến tỵ nạn, đi chui, 31 nạn nhơn "thùng nhơn" bên Anh vừa qua là dân gốc miền Trung!
Xâm nhập, Đạo quân thứ Năm, … Xâm chiếm quân sự: Thiên nhiên không thích khoảng trống – La nature a peur du vide. Dân mình bỏ xứ ra đi, bỏ vườn không, bỏ nhà trống? Dân Tàu cộng sẽ xâm nhập và sẽ canh tác vườn trống, sẽ ở những nhà không của ta! Nhưng làm sao dân ta sống không được mà dân Tàu lại sống được? Đảng Cộng Sản Tàu đã có kế hoạch  cho dân Tàu di dân … để giải tỏa Nạn Nhơn Mãn Tàu. Dân Tàu PHẢI đi mọi nơi giành chiếm chổ với dân bàn xứ. Ở Pháp, mua tất cả những cửa hiệu cà phê thuốc lá tạp hóa … mọi nơi. Nhà Nước Tàu có kế hoạch giúp đở người Tàu di cư … giành dân chiếm đất… bành trướng tạo những chinatowns ở khắp nơi!

– Cái đặc biệt thứ hai của Tàu, là các xí nghiệp Tàu ở xứ ngoài đều dùng người Tàu làm việc, rất ít thâu người bản xứ! Ở Việt Nam còn đặc biệt hơn là có thề có đến 100 % công nhơn là người Tàu, cộng với gia đình, và những nghiệp vụ phụ cận, và dịch vụ hậu cần và chẳng chốc các cơ quan tiếp liệu, hàng quán… nói tóm lại chỉ cần một một xí nghiệp kha khá có tầm vóc là có thể tạo một chinatown nho nhỏ… Ở Việt Nam còn có cái nguy hiểm hơn là một phần lớn các xí nghiệp Tàu được xây dựng ở những địa thế chiến lược… Nhóm công nhơn có thể là những quân nhơn trá hình… Nguyên liệu nhập cảng sản xuất công nghiệp có thể là những vũ khí? Đây là một đạo quân thứ năm, khi cần tuyên chiến Việt Nam, sẽ là những nội tuyến đắc lực … cả thời bình cũng sẽ là một vũ khí gián điệp, nghiên cứu, điều nghiên!
Một bản tin mới nhứt để nói rõ sự xâm nhập ngày nay của Tàu:
"… Trả lời tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng ngày 12/12/2019, Giám đốc công an TP Đà Nẵng thiếu tướng Vũ Xuân Viên thừa nhận:

– Nhiều người nước ngoài chọn thành phố Đà Nẵng làm địa bàn phạm tội… Đà Nẵng, Nha Trang đang kìn kịt người Trung quốc đổ về. Với luật miễn thị thực cho người Trung Quốc vào các vùng kinh tế ven biển, cùng với sự quản lý yếu kém mà tướng Vũ Văn Viên thừa nhận, thì người Trung Quốc tung hoành quanh năm suốt tháng ở Việt Nam “như vào chỗ không người”. Bằng chứng là mới hôm qua đây (10-11/12/2019), hơn 600 người Trung Quốc biểu diễn thời trang ở Hạ Long như ở đất Trung Quốc, mà không thấy công an để mắt đến ngăn cản ngay khi vừa xảy ra (thanhnien.vn,11/12/2019, https://thanhnien.vn/…/hon-600-nguoi-trung-quoc-tu-tap-trin…)".

Kết luận:
Như đã nói vào phần mở đầu. Năm 2020, bắt đầu vào phần 2 của Hán Hóa là áp dụng quản trị thực tiển: nghĩa là sao? Phần một, 30 năm qua, hạ tầng, nền tảng, sơ bộ đã đặt xong. Người Việt nay đã quen với sống người Hán rồi, những rào cản "dân tộc Việt" nay đã tháo gở, người dân Việt nay "vô cảm" với đụng chạm văn hóa, những nhu cầu cần thiết ngày nay chỉ xoay quanh các nhu cầu xã hội, sanh lý, sanh tồn thôi, và đang được ít nhiều thỏa mãn! Nói tóm lại người Việt Nam ngày nay chỉ là một con người xã hội, kinh tế, sanh lý và sanh tồn! Tự hào dân tộc, tự hào văn học không còn nữa … ngày mai Hán Hóa sẽ giải quyết mọi trả lời kinh tế, sanh lý, sanh tồn căn bản, của người dân Việt.  Và sẽ có hai hạng người Việt Nam trước Hán Hóa: Hoặc Từ Chối – Déni hoặc Định Mệnh – Fatalisme. Tóm lại Makeno!  
Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong nước, hiện nay CŨNG có vài tiếng nói Dân Chủ, chống đối đó. Nhưng lẽ loi yếu ớt. Thoạt đầu Cộng quyền cũng làm ngơ, cho phép, "gọi là", để quảng cáo với Tây với Mỹ rằng "Ta đây cũng có Nhơn quyền Dân Chủ…" Sau đó tạo thêm người Dân Chủ, tạo thêm người Đối kháng… để lẫn lộn, giả mù sa mưa, thât giả … chen lấn… Kiểm soát, kẻ thật hắn nhốt, thằng giả hắn cũng nhốt … Kiểm soát, ngụy tạo … Kết quả ngày nay, Việt Nam âm thầm sang trang. ..  chẳng ai tin ai cả. Tất cả đều giả, tất cả đều dỏm!

Thằng tôi có bi quan không?  Người xưa có câu "Cùng tắc biến, biến tắc thông” Ngày mai chắc chắn là thiệt sự Hán hóa rồi. Mong đây là một cú SỐC! May ra người Việt thức tỉnh … Vì khi phải bỏ chữ quốc ngữ để học chữ Hán vuông, khi phải nói tiếng Tàu để tạo công ăn việc làm… khi… khi… biết đâu sẽ như dân Hong Kong? Biết đâu? Biết đâu? Và…
Mong lắm!

Kính chúc tất cả bà con một Mùa Giáng Sanh an lành
Và Một Năm Mới 2020 được vạn sự như ý!

Hồi Nhơn Sơn, cuối năm 2019
TS. Phan Van Song

 

Đăng ngày 22 tháng 12.2019