Tin tức, bình luận, bình loạn... online

 


Biểu tình chống tuyên truyền Cộng Sản của Lãnh Sự Quán Việt Cộng tại Little Saigon, Houston với hình thức event mang tên “HỘI TỤ DOANH NHÂN VIỆT“ Video clip do VietV / Houston thực hiện.

 

Đăng ngày 09 tháng 12.2021