Tưởng nhớ Giáo sư Lê Bảo Xuyến 

Vô cùng thương tiếc người Thầy của chúng tôi, Giáo Sư Lê Bảo Xuyến, cựu Giáo Sư Đại Học Sư Phạm, Viện Đại Học Sài Gòn vừa qua đời.

Chúng con dâng thánh lễ hôm nay ở nhà thờ công giáo Saint Elizabeth, Milpitas cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho linh hồn Cô được an nghỉ nơi nước Thiên Đàng, trong tình yêu thương của Chúa.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

In loving memory of our teacher, Mrs. Lê Bảo Xuyến,  Former Professor of the Faculty of Pedagogy, University of Saigon, recently passed away.
We offered a Holy Mass today at Saint Elizabeth Catholic Church, Milpitas and prayed for God's blessing on her soul. " May you rest in peace in Heaven in God's love. Amen "

Steven Lê Văn Thủy