banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Danh sách cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn

Các vị Khoa trưởng - ĐHSP Sàigòn

Ông Trương Công Cừu Gs Triết & Pháp văn
Ông Bùi Xuân Bào Gs Pháp văn
Ông Phạm Hoàng Hộ Gs Khoa học
....... .......
Ông Trần Văn Tấn (đến 30/04/1975) Giáo sư Toán 

Các Giám đốc Học vụ - ĐHSP Sàigòn

Ông Lý Công Cẩn
(Phó Khoa trưởng kiêm Giám đốc, thay cụ Bùi Phượng Chì về hưu năm 1967)
Gs Vật Lý
Ông Bùi Phượng Chì
(Phó Khoa trưởng, Giám đốc ban Khoa học từ năm 1958)
Gs Toán
Ông Hồ Văn Huyên
(Giám đốc ban Văn chương)
(Tiếp sau cụ Hoàng Gia Lịnh)
Ông Hoàng Gia Lịnh
(Giám đốc ban Văn chương)
(Tiếp sau cụ Phan Thế Roanh)
Ông Phan Thế Roanh
(Giám đốc ban Văn chương từ năm 1958)
Gs Triết học & Phương pháp Sư phạm
Ông Phạm Đình Tiếu
(Sinh Viên vụ)
Giáo sư Địa lý
(... đến 1974)
Ông Lê Văn
(Phó Khoa trưởng, Giám đốc ban Văn chương)
Gs Anh văn
(Tiếp sau cụ Hồ Văn Huyên)
 

Các vị Tổng Thư ký - ĐHSP Sàigòn

Ông Nghiêm Văn Cương từ 1958 đến 1969
Ông Khổng Văn Tuyền từ 1967 đến 1975
 

Giáo sư Ngành Khoa học - ĐHSP Sàigòn

********

Ban Hóa Học

Ông Nguyễn Hoàng Duyên Gs Hóa học
Bà Nguyễn Thị Đủ Gs Hóa học
Ông Nguyễn Giám Gs Hóa học
Bà Phạm Thị Hiền Nghiệm chế viên (Lab. Assistant)
Ông Nguyễn Minh Hòa Gs Hóa học
Ông Trần Hùng Giáo sư Hóa học
Ông Nguyễn Thanh Khuyến Gs Hóa học (MPC)
(Hóa Vô cơ)
Ông Phạm Tấn Kiệt Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Nguyễn Văn Kim Gs Hóa học
Ông Trần Lương Gs Hóa học
Ông Phan Văn Phải Gs Hóa học
Bà Nguyễn Thị Phương Gs Hóa học
Ông Lôi Quốc Quế Gs Hóa học
Ông Chu Phạm Ngọc Sơn Gs Hóa học Đại cương(Chimie Générale)
(Hóa hữu cơ)
Bà Teulières Gs Pháp văn
Bà Nguyễn Thị Thảo Nghiệm chế viên (Lab. Assistant)
Ông Lê Văn Thới Gs Hóa học Đại cương(Chimie Générale)
Ông Mai Thanh Truyết Gs Hóa học ĐHKH & ĐHSP Sàigòn

 

 

Ban Toán

Ông Đặng Đình Ang Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Béchir Gs Pháp văn
Ông Bùi Phượng Chì
(Giám đốc Ban Khoa học)
Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Lê Thanh Hoàng Dân Gs Giáo dục & Sư phạm
Ông Cao Xuân Chuân Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Phạm Hữu Hiệp Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Gs Đặng Xuân Hồng Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Huỳnh Huynh Gs Toán (MPC)
Bà Nguyễn thị Phương Mai Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông và Bà Phùng Trung Ngân Gs Thực Vật học ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Hoàng Cơ Nghị Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Nguyễn Đình Ngọc Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Proulle Gs Toán (MPC)
Ông Phạm Xuân Quang Gs Toán (MPC)
Ông Trần Văn Tấn
(Khoa trưởng ĐHSPSG)
Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Nguyễn Ngọc Thơ Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Lê Quang Tiến Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Trần Ngọc Tiếng Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Từ Ngọc Tỉnh Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Nguyễn Văn Trường.
(Cựu Bộ trưởng bộ Giáo dục)
Gs Toán
Linh mục Hoàng Quốc Trương Gs Toán ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Vũ Trọng Tuấn Gs ToánBan Vạn Vật

Gs Tô Ngọc Anh Gs Thực vật học ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Bà Ngô thị Ngọc Ánh Gs Phương pháp Giáo dục
Bà Trần Kim Hạnh Gs Vạn vật
Ông Trương Văn Huấn
(Trưởng ban Vạn vật)
Gs Vạn vật
Ông Lê Công Kiệt Gs Thực vật học ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Bà Bùi Thị Lạng Gs Động vật học
Gs Lê Tuệ Quang Gs Thực vật học ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Lâm Hoài Thông Gs Hải Dương học
Bà Nguyễn Thị Thu Gs Phương pháp Giáo dục
Ông Nguyễn Thế Tiến Gs Động vật học
Ông Lê Trọng Vinh Gs Vạn vật
Ông Nguyễn Thanh Vân Gs Sinh vật họcBan Vật Lý

Ông Lý Vĩnh Bê Gs Vật lý
Ông Lý Công Cẩn
(Phó Khoa Trưởng, Giám đốc ban Khoa học)
Gs Vật lý
Ông Bùi Phượng Chì Gs Toán
Ông Ngô Duy Chu Gs Vật lý
Ông De Laur
(Nguyên Hiệu trưởng 1 Lycée ở Algérie)
Gs Vật lý
Ông Trịnh Cao Hải Gs Vật lý
Ông Phí Minh Hiển Gs Vật lý
Ông Lê Minh Hoa Gs Vật lý
Ông Marchand Gs Vật lý Đại cương
(Physique Générale & Electro Mécanique).
Ông Nguyễn Công Miền Gs Vật lý
Ông Hoàng Cơ Nghị Gs Toán
Ông Trần An Nhàn Gs Vật Lý Đại cương
Ông Vũ Quốc Oai Gs Vật lý
Ông Patat Gs Vật lý Đại cương
(Physique Générale & Mécanique)
Ông Rheim
(Nguyên Hiệu trưởng Albert Sarraut-Hà Nội)
Gs Vật lý
Ông Nguyễn Hữu Tài Gs Vật lý
Bà Teulières Gs Pháp văn
Ông Lê Ngọc Thận Gs Vật lý
Ông Nguyễn Ngọc Thọ Gs Pháp văn
Ông Nguyễn Trần Trác Gs Vật Lý ĐHKH & ĐHSP Sàigòn
Ông Nguyễn Chung Tú Gs Vật lý Đại cương
(Physique Générale & Optique Physique).
Ông Nguyễn Hữu Tước Gs Pháp văn
 

Giáo sư Ngành Văn chương - ĐHSP Sàigòn

********

Ban Anh văn

Ông André Nguyễn Văn Châu Gs Anh văn
Ông Chazal Gs Anh văn
Ông Trần Trung Lương Gs Anh văn
Ông Nguyễn Văn Lương
(Giám đốc Nha Pháp chế thuộc Bộ Giáo dục)
Gs Anh văn
Ông Trương Bửu Điện Gs Anh văn
Ông Trần Kim Nở Gs Anh văn
Ông Phạm Văn Quảng Gs Anh văn & Tâm lý Giáo dục
Ông Đàm Trung Pháp Gs Anh văn
Ông Lê Văn
(Phó Khoa Trưởng, Giám đốc ban Văn chương)
Gs Anh văn & Giáo dục đối chiếu
Ông Lê Thành Việt Gs Anh văn
Bà Lê Bảo Xuyến
(Phu nhân Gs Lê Văn)
Gs Anh vănBan Pháp văn

Ông Bùi Xuân Bào Gs Pháp văn
Ông Corot Gs Pháp văn
Ông Nguyễn Ngọc Cư Gs Hướng dẫn Thực tập
Ông Nguyễn Khắc Hoạch Gs Pháp văn & Hướng dẫn Thực tập
Ông Nguyễn Khắc Kham Gs Pháp văn
Ông Nguyễn Văn Kiết Gs Pháp văn
Ông Nguyễn Văn Lương Gs Anh văn
Ông Trương Phan Nam Minh Gs Pháp văn
Ông Lê Trung Nhiên Gs Hướng dẫn Thực tập
Bà Piat Gs Pháp văn
Ông Robin Gs Pháp văn
Ông Dương Thiệu Tống Gs Tâm lý Giáo dục
Linh mục Đỗ Minh Vọng ( Alexis Crass) Gs Littérature comparée
Bà Lê Bảo Xuyến
(Phu nhân Gs Lê Văn)
Gs Anh vănBan Sử Địa

Ông Tăng Xuân An Địa lý Việt Nam
Bà Nguyễn thị Kim Anh
(Phu nhân Cố Gs Phạm Đình Tiếu)
Gs Sử (Mỹ châu)
Ông Lê Trọng Anh Gs Sử Địa
Ông Nguyễn Huy Bảo Gs Tâm lý Sư phạm
Mlle Bourriot Gs Lịch sử Phương Tây
Bà Nguyễn Thị Cúc
(Phu nhân Gs Lâm Thanh Liêm)
Gs Địa lý Nhân văn (Âu & Mỹ châu)
Ông Nguyễn Ngọc Cư Gs Việt Sử & Hướng dẫn thực tập
Ông Trương Công Cừu Gs Tâm lý Sư phạm
Ông Phạm Cao Dương Gs Sử (Bình giảng Sử liệu)
Ông Trần Văn Hai Gs Luân lý Giáo dục & Hướng dẫn thực tập
Ông Huỳnh Văn Hai Gs Địa lý Việt Nam
Ông Nguyễn Hải Gs Hải Dương học
Ông Tchen Chin Ho Gs Sử Đông Nam Á
Ông Hồ Văn Huyên Gs Học quy
Ông Trần Văn Lạc Gs Hán văn
Ông Trương Bửu Lâm Gs Phương pháp Sử
Ông Trần Trung Lương Gs Giáo dục Truyền thông
Ông Lâm Thanh Liêm Gs Địa lý (Địa chất học)
Bà Phan Nguyệt Minh Gs Anh văn
Ông Monlau Gs Địa lý Hình thể
Ông Nguyễn Khắc Ngữ Gs Việt Sử & Hướng dẫn thực tập
Ông Nguyễn Bá Nhẫn Địa lý Kinh tế
Ông Normand Gs Địa lý hình thể
Ông  Pascal Gs Địa lý hình thể Âu châu
Ông Lê Trọng Phỏng Gs Sử (Âu châu)
Ông Phạm Văn Quảng Gs Tâm lý & Phương pháp Sư phạm
Ông Trần Hữu Quảng Gs Phương pháp Khải đạo
Ông Vương Hồng Sển Gs Sử Việt Nam
Bà Quách Thanh Tâm Gs Địa lý Khí hậu
Sư huynh Mai Tâm Gs Tâm lý Giáo dục
Bà Teulières Gs Pháp văn thực hành
Ông Teulières Gs Địa lý Nhân văn
Ông Hoàng Ngọc Thành
(Trưởng ban Sử ĐHSPSG)
Gs Sử (Chính trị Thế giới đại cương)
Bà Trần thị Chi Thuần Gs Khoáng chất học ĐHKH & ĐHSPSG
Ông Phạm Đình Tiếu Gs Địa lý Đại cương
Bà Trần thị Khánh Vân
(Phu nhân Gs Phạm Cao Dương)
Gs Sử (Văn minh các nước ĐNA)Ban Việt Hán

Ông Nguyễn văn Anh Gs Hán văn
Ông Nguyễn Văn Bình Gs Hán văn
Ông Giản Chi Gs Hán văn
Ông Nguyễn Huy Chiểu Gs Hán văn
Ông Trương Văn Chình Gs Ngữ học và Khảo cổ
Ông Trương Công Cừu Gs Triết & Pháp văn
Ông Phạm Văn Diêu Gs Việt văn
Ông Phạm Văn Đoan Gs Hướng dẫn thực tập Sư phạm
Ông Nguyễn Sỹ Giác Gs Hán văn
Ông Trần Cảnh Hào Gs Hướng dẫn thực tập chữ Hán
Bà Khưu Sỹ Huệ Gs Hoa ngữ & Triết lý giáo dục Đông phương
Ông Đỗ Tế Huyến Gs Hán văn
Ông Lê Đình Kế Gs Hán văn
Ông Nguyễn Khắc Kham Gs Ngữ học và Khảo cổ
Ông Nguyễn văn Kiết Gs Hướng dẫn thực tập Sư phạm
Ông Phan Hồng Lạc Gs Hán văn & Hướng dẫn thực tập
Ông Huỳnh văn Lang Gs Kinh tế học
Linh mục Thanh Lãng Gs Văn chương Việt Nam
Ông Bửu Lịch Gs Xã hội học
Bs Ngô Quang Lý Gs Khoa Vệ sinh học đường
Ông Lê Hữu Mục Gs Chữ Nôm & Giáo dục Thiền Tông
Hướng dẫn thực tập
Ông Thẩm Quỳnh Gs Hán văn
Ông Trần Đức Rật Gs Việt văn
Ông Phan Thế Roanh Gs Triết học & Khoa Phương pháp Sư phạm
Ông Trần Trọng San Gs Văn học Trung quốc
Hướng dẫn thực tập Khoa Sư phạm
Ông Nguyễn Sỹ Tế Gs Kinh tế học
Linh mục Nguyễn Văn Thích
(thuộc Viện Hán học Huế)
Gs Hán văn
Ông Nguyễn Đăng Thục Gs Triết học (khoa Triết Đông).
Ông Nghiêm Toản Gs Việt văn
Ông Dương Thiệu Tống Gs Khoa Tân giáo dục
Ông Lê Ngọc Trụ Gs Việt văn