banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

 

 

 

                                                       MỤC LỤC

          

PHÀN I - VĂN HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÝ VlỆT NAM

Trăm họ

Tên nước Viêt Nam

Ôn cố tri tân

Chuyện ta chuyện tàu

NIềm đau dân tộc

Hội THề và Tập hợp Lũng Nhai

Trống tan ban bánh

Rạch Gầm- xoài Mút

Dòng sông Cữu

Tục thờ Quan Công, Thiên Hậu, Ông Bổn

Giai thoại văn chương Đào Duy Từ

Giai thoại văn chuong về Phan KHôi

Trung thu với thi sĩ mê trăng

Chuyện thật giả trong lịch sử hiện đại

Những người vợ của... Bảo án, Dân vệ

 

 

PHÀN II - ANH HÙNG DÂN TỘC VlỆT NAM

Trưng Nữ Vương

Anh hùng dân tộc Nguyễn HUệ

 Nữ anh kiệt Bùi Thị Xuân

Giai thoại về Nguyễn Công Trứ

Tiểu sử Phan Thanh Giản

130 ngày Trương Định tuẫn quốc

Nhớ Phan Bội Châu