Phí Ngọc Hùng, bút hiệu: Ngộ Không, sinh năm 1944, Thái Bình, ở Hà Nội từ nhỏ.

Năm 54 vào Nam học Nguyễn Trãi - Chu Văn An và Kiến Trúc. Năm 75 tới Houston, Hoa Kỳ. (Trước năm 1975, nhà văn Phí Ngọc Hùng còn là chủ quán café "Thằng Bờm" ở đường Phạm Ngũ Lão, Sàigòn).

Hiện về hưu và đang vật lộn với chữ nghĩa. Ông có khỏang 100 bài viết gồm nhiều thể lọai khác nhau: Lịch sử, Văn hóa, Sưu khảo, Quê nhà, Chiến tranh, Chuyện thiền và cũng không thiếu Chuyện tình...
Ông đã hoàn tất sưu tầm & sao chép hai tuyển tập "Tác giả & Tác phẩm" và "Chữ nghĩa làng văn".

http://ongvove.wordpress.com

 

Tạp ghi sau 40 năm

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

 

Mục lục

 

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 1

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 2

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 3

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 4

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 5

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 6

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 7

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 8

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 9

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 10

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 11

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 12

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 13

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 14

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 15

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 16

Tạp ghi sau 40 năm - kỳ 17