Thơ Võ Hưng Thanh

CHUYỆN BÉ XÉ RA TO

Chữ ta Quốc ngữ hôm nay
Thật toàn trọng đại thấy ngay rõ ràng
Trở thành như thể linh hồn
Đồng thời công cụ nước mình đi lên
Từ lâu quả đã vững bền
Lâu đài ngôn ngữ tạo nên muôn đời
Tương lai còn mãi sau này
Bởi không Quốc ngữ hẳn nào nhờ đâu
Bởi vì lịch sử đã qua
Chẳng còn quay lại như hồi xa xưa
Mà luôn tiến tới đường dài
Tương lai lên mãi khó nào trở lui
Như xưa ta có chữ Nôm
Trên nền chữ Hán, Hàn Thuyên tạo rồi
Nhưng đều vào chỉ lúc đầu
Vẫn theo ảnh hưởng Hán tàu vậy thôi
Nhưng khi đã phát triển rồi
Tạo thành Quốc ngữ thay vào tự nhiên
Tiện nghi vần mượn La tinh
Khiến mình hiện đại đâu còn thua ai
Nội dung, hình thức hòa hài
Tràn đầy khoa học có sai chút nào
Lại toàn thẩm mỹ dồi dào
Khác chi diễm phúc trời cho trên đời
Tuy rằng nguồn gốc hiểu rồi
Vốn nhờ giáo sĩ các người phương Tây
Đi vào truyền giáo ở đây
Trên ba thế kỷ mới nay kết thành
Cái may trong rủi đã đành
Nhìn ngoài như thể Thực dân mang vào
Thế nhưng đó có khác nào
Song hành hiện tượng thấy ngoài vậy thôi
Bởi đều riêng biệt khác nhau
Đạo và chính trị khó hầu cùng chung
Chẳng qua sự cố trùng phùng
Trừ khi có kẻ nhập nhùng thế thôi
Khách quan vậy phải nhìn vào
Đem ra phân tích mới hầu tự nhiên
Khiến toàn khoa học nhãn tiền
Thấy ra chữ viết ưu tiên trên đời
Nó toàn phục vụ con người
Mục tiêu dân tộc cũng thời thấy ngay
Để làm Quốc ngữ hôm nay
Trở nên thành quả đâu sai chút nào
Đó niềm ta thảy tự hào
Bởi nhiều dân tộc dễ nào thế đâu
Giống Hàn, Nhật bản, hay Tàu
Có mơ cũng khó được nào như ta
Vậy mà những kẻ tà ma
Lời đầy ngụy biện xót xa đủ điều
Khác chi như đám quạ diều
Kênh kênh hôi thối thảy đều rỉa vô
Chúng coi xác thối khác nào
Kiểu toàn mục rửa từ lâu lạ gì
Trong khi Quốc ngữ khác chi
Vốn từ quá khứ đều thì vươn lên
Đơm hoa kết trái vang rền
Ngang tầm quốc tế khiến nên tự hào
Thế nhưng thằng Thích Nhật Từ
Mười hai đứa nữa khác nào lưu manh
Tà tâm chúng nhằm hoành hành
Tên đường cản đặt công ai góp vào
Vô ân bội nghĩa lạ sao
Để nhằm phủi cả Rhodes cùng Pina
Đúng là một đám tà ma
Mưu đồ chính trị có mà lạ sao
Chúng nhằm đón gió rước Tàu
Để quay vào Hán như hồi xa xưa
Tiếng Nôm chúng muốn rõ thừa
Lộ toàn gian dối thật chưa thấy nào
Để nhằm bán nước lạ sao
Nhân danh vì nước lẽ nào không kinh
Chúng đều gian trá thật tình
Kiểu thành đĩ bợm đáng khinh quả là
Thành nên nếu chẳng nói ra
Bao người nhầm lẫn tưởng là chúng hay
Lộn lầm chính đáng với tà
Khác nào sụp bẫy còn ra nỗi gì
Chúng nay hệ thống khác chi
Cả trong ngoài nước cùng thì xúm vô
Đặng gây nên một cao trào
Phản dân hại nước ai nào biết không
Kiểu bầy mèo mả gà đồng
Chúng còn có biết non sông là gì
Để nhằm Hán hóa lạ chi
Nhằm đưa đất nước ta đi theo Tàu
Tuy rằng ai cũng biết rồi
Ngàn năm đô hộ dễ nào không kinh
Giờ đây bọn chúng lưu manh
Định tâm bán nước một lần nữa sao
Cứ nhìn tên Thích Nhật Từ
Mặt mày dối trá cơ hồ lạ đâu
Kiểu nhằm bới vết tìm lông
Giảng trên Youtube rõ ràng âm mưu
Khác đâu một đứa thầy chùa
Kiểu ngày mạt pháp như thời hôm nay
Tiền nhân ta đã dạn dày
Tạo bao thành quả mà giờ đổ đi
Thành nên thằng Thích Nhật Từ
Kiểu thằng phản nước có nào mà hay
Một thằng phản Phật thấy ngay
Một thằng lừa dối khác gì ác tăng
Cùng bao thằng nữa nhố nhăng
To mồm dối gạt thảy toàn dân ta
NON NGÀN
(04/12/19)


CHÂN LÝ LUÔN CHỈ CÓ MỘT
Loài người một gốc tự nhiên
Vậy nên chân lý mọi miền giống nhau
Tiến từ bậc thấp lên cao
Từ sai sang đúng khác nào thế đâu
Nên khi kỹ nghệ bắt đầu
Thực dân phát xuất trời Âu rõ ràng
Chỉ là xu hướng khách quan
Cuộc đời tiến hóa thảy toàn thế thôi
Tiếc rằng đất nước mình tồi
Vua quan kém cõi phải rồi chịu thua
Trăm năm đô hộ cũng vừa
Tại mình yếu sức làm sao đua người
Nhưng điều may rủi chen hoài
Người Tây truyền giáo khiến thành mình hên
Từ đây thoát kiếp chữ Nôm
Bỏ khung Hán ngữ La tinh hóa toàn
Tạo nền Quốc ngữ vững vàng
Ngang tầm hiện đại có nào thua ai
Chữ ta đẹp đẽ tự hào
Tạo nên sức mạnh nước nhà tiến lên
Vậy nhưng não trạng đều hèn
Mười hai Tiến sĩ thảy toàn Mác Lê
Giống bò nhai lại mọi bề
Biết gì khoa học não nề tới nay
Chỉ đều một kiểu mê say
Vốn toàn mù quáng nào ai lạ gì
Chẳng hề phát triển chút chi
Mà ao tù cả mới thì tệ thay
Đâu nào phân biệt đêm ngày
Đâu nào phân biệt sáng hay tối mò
Mà đều trong hũ làm trò
Chỉ toàn quờ quạng hét hò lạ thay
Biết gì Quốc ngữ hôm nay
Xưa nhờ de Rhodes với cùng Pina
Dày công tạo dựng mới là
Ngày nay đại lộ chói lòa ta đi
Vậy mà lạc hậu lạ gì
Vong ân bội nghĩa cũng thì khác đâu
Hò nhau cản đặt tên đường
Cái ngu đến độ chán chường làm sao
HOA NGÀN
(02/12/19)

NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT

Con người khác với muôn loài
Nhờ vào ngôn ngữ có nào lạ đâu
Mà nơi ngôn ngữ đứng đầu
Chính là chữ viết luôn hầu trước tiên
Tiếng ta nay thảy nhãn tiền
Hoàn toàn hiện đại mượn vần La tinh
Gọn gàng nhưng rất tinh anh
Đã thành giá trị ngàn năm còn hoài
Vậy mà mấy đứa tôi đòi
Chê bai Quốc ngữ đặng ca chữ Tàu
Đúng đều não trạng con cầy
Tà tâm tìm cách dẹp toàn chữ ta
Thật là chúng thảy quỷ ma
Nêu bao lý lẽ lu loa đủ điều
Kiểu như thằng Nguyễn Đắc Xuân
Nhằm tôn chữ Hán ngại ngùng gì đâu
Chúng đều chỉ loại con hầu
Ý đồ gian dối chường ra thấy càng
Bùi Hiền lộ diện rõ ràng
Bây giờ bọn chúng cốt nhằm hóng theo
Khiến làm đất nước ngặt nghèo
Tạo thêm dân tộc hóa lèo hôm nay
Tinh hoa còn một chút này
Tức là Quốc ngữ chúng vầy phủi đi
Đúng là chó má khác gì
Cạn tàu ráo máng có đi đường nào
Hè nhau Hán hóa theo Tàu
Dọn đường bán nước bước đầu là đây
Nhục thay trí thức hôm nay
Những thằng không óc với toàn không tim
Việt gian biểu hiện ra liền
Hiểu nào chữ viết ta toàn tinh hoa
NON NGÀN
(01/12/19)

MỘT TÊN GIAN TÀ

Phàn ngôn ngữ cũng bước đầu phản quốc
Bởi ngữ ngôn luôn là chính tinh thần
Của dân tộc hay là hổn đất nước
Tên gian tà nay rõ Nguyễn Đắc Xuân

Bởi tự dưng hắn toàn chê Quốc ngữ
Óc tầm phào phịa đều ý không đâu
Ngu dốt vậy cũng xưng nhà nghiên cứu
Mục đích nhằm xuyên tạc thảy chỉ hầu

Cả hệ thống âm mưu giờ thấy rõ
Chắc ý đồ nhằm chữ Hán thay vào
Nên hắn nói Hán Nôm hơn Quốc ngữ
Đúng một thằng ngu dại khác gì sao

Tiếng ta đẹp quả chi bằng Quốc ngữ
Thảy gọn gàng nhờ vần ghép La tinh
Toàn hiện đại như Truyện Kiều vạn thuở
Nguyễn Đắc Xuân hóa thành dốt thật tình

Bởi tà ý hắn cốt nhằm xuyên tạc
Để đều chê Quốc ngữ lạ gì sao
Bởi ngu dốt nó mới thành gàn dở
Trong âm mưu phá hoại có lạ nào

Cốt phản quốc bước đầu nhằm ngôn ngữ
Mà tà tâm nhằm tâng bốc chữ Tàu
Ai sáng suốt phải cần nên vạch rõ
Để ngăn toàn điều nguy hiểm đang cao
TIẾNG NGÀN
(29/11/19)

TỘI NGHIỆP DÂN TA

Thật là tội nghiệp dân ta
Bị đều nhiễu loạn có mà lạ chi
Bá vơ não trạng còn gì
Hiểu sai sự thật dễ chi con người
Còn sao đứng đắn ở đời
Tâm tình đen tối quả thời lạ không
Kiểu thành mèo mả gà đồng
Hết còn trung thực non sông mù mờ
Tạo nên cả lớp dại khờ
U mê tăm tối vì do tuyên truyền
Đều thành xiên xẹo nhãn tiền
Khác chi sỉ nhục cháu Tiên con Rồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Óc thành nhiễu loạn có còn ra chi
Hiểu đâu lịch sử là gì
Biết chi sự thật điều nào khách quan
Mà đều lệch lạc mọi đàng
Để thành ngu tối khiến toàn bá vơ
Tạo ra tâm lý đáng ngờ
Ai gây một thuở đến giờ còn kia
Khiến đều hệ lụy lia chia
Còn đâu trong sáng con người Việt Nam
Cá nhân xuống cấp thảy toàn
Kéo theo dân tộc thêm càng đảo điên
Hiểu đâu lịch sử nhãn tiền
Đồng hành đất nước mãi đều khách quan
Lại thành nông cạn thảy toàn
Cốt nhằm xuyên tạc mới càng tầm vơ
Hiểu theo kiểu cách dại khờ
Giống như bò dỏ thì người còn sao
Khác nào nội chiến dài lâu
Hiểu thành cạn hẹp cho đều ngoại xâm
Hoặc thời đô hộ thực dân
Dẫu nhiều thành tựu đâu cần biết sao
Cả như Quốc ngữ thế nào
Bị toàn quy chụp gài vào thực dân
Khác nào ngu tối vạn phần
Trong khi dân tộc luôn cần vươn lên
Dựa vào lý tính vững bền
Đâu toàn xu nịnh khiến nên tội đồ
Như Trần Long Ẩn lạ sao
Hiểu chi văn học một thời Miền Nam
Quy đều “độc hại” chỉ toàn
Ngôn từ đểu cáng thảy toàn ngu si
Trong khi âm nhạc lạ gì
Một thời rực rỡ ai thì không hay
Đến như tác giả Nhã Ca
Vành khăn Sô Huế vẫn đều nhân văn
Thành nên đĩ bợm không bằng
Kiểu như hải ngoại có tên Duy Hùng
Luật sư mà kiểu khật khùng
Lưu manh xuyên tạc ngại ngùng điều chi
Vết nhơ lịch sử lạ gì
Tạo bầu không khí thường khi nhiễu toàn
Kiểu làm ô nhiếm môi trường
Còn đâu trong sáng dẫu gần trăm năm
Chỉ làm lịch sử oái oăm
Bởi không sáng suốt có còn tốt sao
Vì là yêu nước thế nào
Nếu không nhìn thẳng mọi điều khách quan
Để thành tâm thức lăng loàn
Tạo nên não trạng kiểu toàn lưu manh
Còn đâu dân tộc trưởng thành
Còn chi nhân cách giống giòng Việt Nam
ÁNH NGÀN
(29/11/19)

THỰC TẾ LỊCH SỬ QUỐC NGỮ

Nước ta ngày trước dại khờ
Ôm chân Tàu mãi đến giờ lạ chi
Có đâu phát triển kịp thì
Hóa thành món bở cho bầy thực dân
Nhưng mà Pháp đến mọi phần
Trước nhằm thuộc địa sau cần văn minh
Hạ tầng cơ sở chí tình
Rắp tâm xây dựng vẫn còn tới nay
Đó điều tích cực lạ thay
Ngày nay không thấy quả đều toàn ngu
Bởi vì lịch sử đặc thù
Luôn cần sáng suốt mọi điều mới hay
Nhất là Quốc ngữ hôm nay
Đâu nào dính dáng tới gì thực dân
Mà do tôn giáo mọi phần
Mới là sự thực vạn lần tự nhiên
Bởi luôn tôn giáo ưu tiên
Cốt nhằm truyền bá niềm tin khác nào
Vậy mà bao kẻ ngu sao
Đầu gà đít vịt gắn vào để chơi
Cái ngu đó quả tuyệt vời
Quên toàn công trạng của người ngày xưa
Như là de Rhodes, Pina
Tạo thành Quốc ngữ cho ta đời đời
Để sau đất nước tiến hoài
Đều nhờ Quốc ngữ linh hồn dân ta
Vậy mà một đám quỷ ma
Chúng nhằm cản trở tỏ ra điên khùng
Để hùa nhau cản tên đường
Thật đồ bội nghĩa kiểu toàn lưu manh
Cái mầm bán nước hẳn thành
Cốt nhằm Quốc ngữ nhường cho chữ Tàu
Khác chi thảy đám cùi đày
Chúng nào yêu nước yêu nòi gì đâu
Mà đều một bọn lâu la
Óc đầu nông cạn quả là đáng khinh
Hiểu chi Quốc ngữ của mình
Đã toàn nuôi dưỡng linh hồn quốc gia
Nhưng nay một đám gian tà
Chúng nhằm dọn bước cho Tàu lạ sao.
ÁNH NGÀN
(28/11/19)

TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ
VÀ CHỮ QUỐC NGỮ

Mấy thằng ngu có biết gì
Hiểu chi tôn giáo luôn thì vậy thôi
Cốt nhằm truyền đạo khắp nơi
Điều này có gắn với nào thực dân
Vì khi công nghệ tiến dần
Thực dân phát triển vốn phần tự nhiên
Đó đều lịch sử nhãn tiền
Đã rồi hiện thực trước tiên lạ gì
Còn trong lịch sử khác chi
Nhiều khi may rủi lại thì bám nhau
Nếu không de Rhodes dễ sao
Tạo ra Quốc ngữ đến nay còn hoài
Vậy mà một đám đầu bò
Biết nào thành quả hét hò tầm vơ
Vong ân bọn chúng dại khờ
Tên đường cản đặt thảy hầu lưu manh
MÂY NGÀN
(28/11/19)

TRƯỚC MÁC VÀ SAU MÁC

Trước khi Các Mác ra đời
Tự do dân chủ vốn thời tự nhiên
Dầu bao thể chế mọi miền
Nhưng ai cũng được tự mình tư duy
Còn sau khi Mác lạ gì
Triệu người như một phải thì giống nhau
Chẳng ai độc lập trước sau
Mà đều một đám thấp cao trong bầy
Mác thành đại tội ai hay
Gạt lừa nhân loại tới nay tõ tường
Địa đàng đâu thấy mọi đường
Mà hi sinh thảy ai dường lạ chi
Liên Xô xưa có khác chi
Còn nay Trung Quốc cũng thì vậy thôi
Phải đều răm rắp một chiều
Vong thân xã hội Mác đều gây ra
Giống tay cắt cớ bày trò
“Độc tài vô sản” để cho ai nào
Chỉ cho số ít dựa vào
Còn dân vô sản vẫn nào khác đâu
Mác vì mê tín từ lâu
Cuồng tin “biện chứng” của hầu Hegel
Nhưng đều kết quả tênh hênh
Bởi toàn không tưởng vì nền có đâu
Tự do dân chủ hủy rồi
Đời thành phi lý dễ sao không cười
Toàn vô nguyên tắc thế vào
Lấy chi hữu lý Mác nào không ngu
Bởi nhìn xã hội tối mù
Đem rừng cột lại dễ nào đâu lên
Làm cho lịch sử bông phèn
Tạo toàn trí thức lèng èng vậy thôi
Người toàn vô vọng cả rồi
Độc tài bó buộc phải hoài tuân theo
Hóa thành xã hội đều lèo
Dễ đâu phát triển như còn tự do
Nên Cao Đức Thái đầu bò
Biết nào khoa học làm cho người cười
Bởi khi nguyên lý trật rồi
Còn chi kết quả như hồi tự nhiên
Mà đều một thứ gàn điên
Óc đầu bã đậu quả liền thấy ngay
Khác chi lịch sử lâu dài
Mọi người cộng sản thảy đều nạn nhân
Bởi do cơ chế vạn lần
Thành toàn cổ máy liệu cần nói sao
Còn chi đúng đắn con người
Chỉ đều nhịn bợ thảy hoài vong thân
Khác gì tội Mác vạn phần
Tạo nên lồng sắt để giam đời vào
Tự cho giải phóng nháo nhào
Nhưng đều nô lệ có nào biết đâu
Chỉ vì não trạng giống hầu
Phải đều y hệt khác nào cóp bi
Thành nên độc lập có gì
Tự do tiêu hết chỉ thì thế thôi
Khiến Liên Xô phải bỏ rồi
Đông Âu cũng vậy có nào khác chi
Bởi sai nguyên lý quả thì
Khiến toàn bậy bạ có đi đường nào
Cho dầu cố ráng ép vào
Dần dà cả thảy cũng đều bung ra
Hay dù nịnh nọt ta bà
Cuối cùng chân lý vẫn là khách quan
TRĂNG NGÀN
(28/11/19)

LOẠI TRÍ THỨC ĐẦU BÒ

12 tên trí thức đầu bò
Cả nam lẫn nữ khiến cho người cười
Phơi ra hình ảnh khắp nơi
Thật là nhục nhã cho người nước ta
Chúng như một bọn lâu la
Hay là bầy chó hùa nhau sủa càn
Nghe mà đều thảy xón xang
Còn chi nhân cách con người Việt Nam
Vậy nhưng chúng lại “Giáo sư”
Có thằng “Tiến sĩ” mà như đít nồi
Óc đầu đen tối cả rồi
Thảy toàn mù quáng còn nào tự do
Đúng bầy dốt nát ra trò
Biết chi lịch sử chỉ lo nói hùa
Khiến làm Đà Nẵng chịu thua
Nghe bầy xúi dại tên đường gạt đi
Thành ngu có khác mẹ gì
Dễ còn xứng với Tây Hồ ngày xưa
Bởi nghe theo bọn đầu lừa
Những thằng đá cá lăn dưa đời này
Chúng toàn một đám bầy hầy
Những thằng xu nịnh ai nào lạ chi
Óc đầu bã đậu khác gì
Khinh thường Quốc ngữ mới khi buồn cười
Hẳn là chúng đón gió rồi
Để nhằm thay thế chữ Tàu vào đây
Điếm đàng chê thảy người Tây
Biết chi phân biệt sự này việc kia
Đúng toàn trí thức trật chìa
Bọn này kiểu cá thia lia trong bồn
Cốt khoe màu sắc dập dồn
Hóa ra chỉ bọn chồn lùi lạ chi
Ngày nay Quốc ngữ khác gì
Là hồn dân tộc chúng thì biết đâu
Nước nhà phát triển lên mau
Nhờ vào Quốc ngữ ai hầu lạ sao
Vậy nhưng nguồn cội dễ nào
Nếu không de Rhodes và de Pina
Dày công tạo lập mới ra
Thành viên đá tảng tòa nhà dựng lên
Thế mà chúng thảy vong ân
Giống đồ chó má hỏi cần nói sao
Khách quan lịch sử biết nào
Chúng đều giẻ rách kiểu đồ thối tha
Tên đường sắp được đặt ra
Chúng hùa cản mũi kỳ đà lạ sao
Kiểu bầy tay thước nách dao
Ăn phân thành mới biết nào đúng sai
NẮNG NGÀN
(28/11/19)

Trích tập thơ "Kẻ sĩ" số 265 - Võ Hưng Thanh

 

 

Đăng ngày 09 tháng 12.2019