Họp mặt mini lớp Toán (khóa 12) ĐHSPSG - tháng 10/2015

nguyen tam
Nguyễn Tâm
(SV ĐHSPSG, ban Toán, 1970-1973)

Nhân tiện anh Nguyễn Phúc Khiêm, cựu Sv Toán ĐHSPSG qua thăm bạn bè, chúng tôi có tổ chức một tuần du lịch cho anh ở nhà anh chị Trương Văn Thành và Việc thị Ngọc Lược ở Sacramento.
Anh Thành, trước kia là GS Toán trường Kiễu mẫu Thủ Đức, hiện nay anh vẫn còn dạy tại các trường Community Colleges ờ Sacramento.
Chị Lược thì cùng lớp Toán khóa 12 (1970-1973) với các bạn họp mặt trong hình.

dhsp toan 12

Hình #1: Nguyễn Trung Trực, Anh Trương Văn Thành, Trương Sữu, Anh Trần Ngọc Tiến( cùng lớp với anh Thành ) và bà xã.

dhsp toan 12

Hình #2: Sữu, Trực, Khiêm, Chị Lược, Tâm và anh Thành ở sau nhà anh chị Thành.

dhsp toan 12

Hình #3:  Có thêm người bạn, Anh Sắc, cử nhân Sinh Hóa, DHKH SG.

dhsp toan 12 dhsp toan 12

dhsp toan 12

Các hình khác kỷ niệm lúc Khiêm ghé San Diego chơi vài ngày.Sau đó chúng tôi cỡi ngựa sắt đi về hướng San Jose và Sacramento.

dhsp toan 12

Hình #6 : Chúng tôi ghé nhà Nguyễn Trung Trực ở San Jose tiếp tục vui chơi 2 ngày và trở về Orange County.

dhsp toan 12


 

Đăng ngày 25 tháng 10.2015