Võ Kỳ Điền

Võ Kỳ Điền là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn (khóa 1961-1964). Ông bắt đầu viết từ năm 1980, từng cộng tác với nhiều tập san và nhật báo.
Tác phẩm đã xuất bản: Kẻ đưa đường (1986), Pulau Bidong Miền đất lạ (1992).